2
آخرین خبرها
شنبه 9 اسفند 1393


نقدینه- بیمه مرکزی اعلام کرد که انتساب اتهام وارده از سوی مسعود پزشکیان، نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در پی درج خبری با عنوان «مسعود پزشکیان: افزایش قیمت خدمات درمانی مورد اعتراض ما است/بیمه مرکزی بازار سلامت را خراب می کند!» در تاریخ 27 بهمن ماه 93، روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توضیحاتی را در 2 نوبت در تاریخ 3 و 6 اسفند 93 به سایت تحلیلی- خبری آیین ارسال کرد.

مدیر مسوول محترم سایت خبری آئین

با سلام و احترام؛

     با عنایت به درج خبری با تیتر " در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" به نقل از دکتر پزشکیان- عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی- توضیحات زیر ارسال می شود. متقضی است بر اساس قانون دستور فرمایند اقدامات لازم را نسبت به انتشار انجام دهند.

مضمون این مطلب نشان می دهد که ظاهراً خبرنگار و نماینده محترم با وظایف و مأموریت های بیمه مرکزی آشنایی کافی ندارند، از نماینده محترم مجلس که در حوزه بهداشت و درمان چهره شناخته
شده ای به شمار می آید، بعید است که با وظایف و ماموریت های بیمه مرکزی و حتی بیمه های بازرگانی آشنایی نداشته باشد چرا که وی در اظهارات خود بیمه مرکزی را به مثابه یک شرکت بیمه قلمداد کرده و مدعی شده بیمه مرکزی در بستن قرارداد با بیمه تکمیلی خلاف قانون عمل کرده است!

همانگونه که سایت آیین و خبرنگار محترم آن اطلاع دارند، سازمان حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جز در حوزه بیمه های اتکایی، هیچ گونه عملیات بیمه ای انجام نمی دهد. در واقع این شرکت های بیمه گر هستند که با مراکزی که خدمات درمانی در آن با قیمت مناسب تری عرضه می شود، قرارداد مربوطه را منعقد می کنند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که مشتری و متقاضی داشته باشند.

بنابراین انتساب اتهام وارده از سوی این نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.

البته روشن است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور از هیچ تلاشی برای کمک به عملیاتی شدن طرح بیمه سلامت ایرانیان فروگذار نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد به اجرایی شدن این طرح کمک خواهد کرد اما این مشارکت به مفهوم عبور از حدود مأموریت ها و اختیارات پیش بینی شده در قانون نبوده و نخواهد بود.

از خبرنگار سایت خبری آیین به عنوان یک سایت تخصصی حوزه بیمه نیز انتظار می رفت با توجه به اشراف ایشان به مباحث بیمه ای از انعکاس مصاحبه نماینده محترم مجلس به این شکل خودداری
می کرد. تیتر "در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" مبین این نکته است که این سایت علیرغم رسالت تعریف شدة خویش برای انعکاس مطالب بیمه ای، ظاهراً هدفی غیر از اطلاع رسانی را دنبال می کند وگرنه اینگونه بی محابا بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور را که خدمات زیادی برای مردم و کشور ارائه می دهند زیر سئوال نمی برد!

از مدیر مسئول سایت آیین انتظار می رود پیش از انتشار مطالب خلاف قوانین و مقررات تخصصی بیمه ای، نسبت به بررسی آنها اقدام کرده و مطالب این چنینی را برای پرهیز از اطلاع رسانی نادرست بیمه ای در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر نکند.

در پی درج خبری با عنوان «مسعود پزشکیان: افزایش قیمت خدمات درمانی مورد اعتراض ما است/بیمه مرکزی بازار سلامت را خراب می کند!» در تاریخ 27 بهمن ماه 93، روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توضیحاتی را در 2 نوبت در تاریخ 3 و 6 اسفند 93 به سایت تحلیلی- خبری آیین ارسال کرد.

 

مدیر مسئول محترم سایت خبری آئین

 

با سلام و احترام؛

     با عنایت به درج خبری با تیتر " در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" به نقل از دکتر پزشکیان- عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی- توضیحات زیر ارسال می شود. متقضی است بر اساس قانون دستور فرمایند اقدامات لازم را نسبت به انتشار انجام دهند.

مضمون این مطلب نشان می دهد که ظاهراً خبرنگار و نماینده محترم با وظایف و مأموریت های بیمه مرکزی آشنایی کافی ندارند، از نماینده محترم مجلس که در حوزه بهداشت و درمان چهره شناخته
شده ای به شمار می آید، بعید است که با وظایف و ماموریت های بیمه مرکزی و حتی بیمه های بازرگانی آشنایی نداشته باشد چرا که وی در اظهارات خود بیمه مرکزی را به مثابه یک شرکت بیمه قلمداد کرده و مدعی شده بیمه مرکزی در بستن قرارداد با بیمه تکمیلی خلاف قانون عمل کرده است!

همانگونه که سایت آیین و خبرنگار محترم آن اطلاع دارند، سازمان حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی جز در حوزه بیمه های اتکایی، هیچگونه عملیات بیمه ای انجام نمی دهد. در واقع این شرکت های بیمه گر هستند که با مراکزی که خدمات درمانی در آن با قیمت مناسب تری عرضه می شود، قرارداد مربوطه را منعقد می کنند و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که مشتری و متقاضی داشته باشند.

بنابراین انتساب اتهام وارده از سوی این نماینده مجلس به بیمه مرکزی موضوعیتی نداشته و این امر ناشی از ضعف اطلاعات ایشان در خصوص ماموریت های نهاد حاکمیتی- نظارتی بیمه مرکزی است.

البته روشن است که بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور از هیچ تلاشی برای کمک به عملیاتی شدن طرح بیمه سلامت ایرانیان فروگذار نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد به اجرایی شدن این طرح کمک خواهد کرد اما این مشارکت به مفهوم عبور از حدود مأموریت ها و اختیارات پیش بینی شده در قانون نبوده و نخواهد بود.

از خبرنگار سایت خبری آیین به عنوان یک سایت تخصصی حوزه بیمه نیز انتظار می رفت با توجه به اشراف ایشان به مباحث بیمه ای از انعکاس مصاحبه نماینده محترم مجلس به این شکل خودداری
می کرد. تیتر "در زمینه بیمه های تکمیلی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بیمه مرکزی را متهم کرد" مبین این نکته است که این سایت علیرغم رسالت تعریف شدة خویش برای انعکاس مطالب بیمه ای، ظاهراً هدفی غیر از اطلاع رسانی را دنبال می کند وگرنه اینگونه بی محابا بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور را که خدمات زیادی برای مردم و کشور ارائه می دهند زیر سئوال نمی برد!

از مدیر مسئول سایت آیین انتظار می رود پیش از انتشار مطالب خلاف قوانین و مقررات تخصصی بیمه ای، نسبت به بررسی آنها اقدام کرده و مطالب این چنینی را برای پرهیز از اطلاع رسانی نادرست بیمه ای در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر نکند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.