2
آخرین خبرها
جمعه 7 دى 1397


اولین نشست تعاملی بین مدیران بیمه مرکزی و شرکت های بیمه با شرکت های استارتاپ و استار آپ با همت و اجرای دو رسانه تلاشگر تخصصی بیمه ،اخبار پولی و بیمه نویس به میزبانی بیمه مرکزی ایران در روز سه شنبه ۴دیماه ۹۷در ساختمان شماره دو بیمه مرکزی برگزار گردید.

خوشبختانه ترکیب مدعوین شرکت کننده درست و منطقی انتخاب شده بود و مطالب مطروحه از زوایای مختلف حول محور موضوع نشست در فرصت های زمانی محدود بیان گردید ،لیکن آنچه مشخص شد این بود که با یک نشست و بدون مشارکت روسا و اعضا هیت مدیره کانونها و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران و صاحبان ایده در شبکه توزیع خدمات بیمه و بیان نقطه نظرات همه ذینفعان ،هرگونه تعجیل در تصویب آیین نامه فعالیت استارتاپ ها و استارآپ ها نه تنها گره گشا نخواهد بود بلکه حتی بعلت پخته نبودن و عدم درک منطقی موضوع در نزد همه اهالی صنعت بیمه و ذینفعان میتواندبه بازار بیمه لطمه وارد کند و حسب شنیده ها در همین جلسهبر اساس موافقت نامه تنظیمی بین بیمه مرکزی ایران با معاونت فن آوری ریاست جمهوری ، نهاد ناظر برای تنظیم فعالیت این اشخاص در بازار بیمه در حال مطالعه برای تهیه و تدوین یک آیین نامه مشخص است. در سخنان چند وقت اخیر مسولان ارشد بیمه ای تاکید ایشان بر رعایت دقیق ماده ۶۶قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و حفظ حقوق تجاری و پرتفوی اعضا شبکه توزیع صنعت بیمه در خصوص تنظیم نحوه فعالیت این موسسات حسب رعایت مفاد ماده ۶۶قانون بیمه گری به لحاظ حفظ امنیت شغلی و پایدار دفاتر کارگزاری و نمایندگی به وضوح شنیده میشود که این امر تعقل گرایانه جای خرسندی دارد.

نکته حایز اهمیتی که در سخنان همه شرکت کنندگان در نشست مشاهده میشد این بود که تفاوت های اساسی بین نحوه و روشهای فعالیت استارتاپ ها و استارآپها شناخت و توجه لازم در بازار بیمه وجود ندارد و علی رغم شباهت نزدیک این دو نوع #واژه با یکدیگر ،اما تفاوتهای ماهوی از حیث نوع فعالیت در فضای کسب و کار بطور کلی و بازار بیمه بطور اخص بعنوان یک فعالیت تخصصی درک دقیقی موجود نیست که توجه لازم به شباهت ها و تفاوتها ،بسیار با اهمیت است تا راه اشتباه رفته شده در سالهای قبل به نوع دیگر، مجددا در بازار بیمه تکرار نشود و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر صنعت بیمه های بازرگانی کشورمان وارد نیاید.!!!!!؟؟؟؟؟

نکته اساسی دیگر اینکه با توجه به شناخت دقیقی که از قوانین و مقررات و کل سیستم بیمه گری و رویکرد مدیریتی و رفتار سازمانی در شرکت های

بیمه وجود دارد و با شرایط و وضعیت فعلی شرکت های بیمه در غیاب واحد تحقیق و توسعه بازار متاسفانه ،از نقش تحول گرای استارتاپ ها و استار آپها در فضای کسب و کارها ،شناخت دقیق وجود ندارند و تمایل جدی به همکاری با این نوع موسسات و اشخاص نوآور و مبتکر در شرکت های بیمه ایرانی نه تنها دیده نمیشود بلکه بزرگ اندیشمندان سنت گرای حاضر در سمت های مدیریتی درون برخی از شرکت های بیمه علی رغم سر دادن شعارهای زیبا نوآوری ،در سطح رسانه ها ، به انحا مختلف بنا به دلایل مشخصی !!!!! با چوب گذاری در درون چرخهای نوآوری در بازار بیمه، مانع از فعالیت این گروه از اشخاص در صنعت بیمه به هر طریق ممکن میگردند و لذا با این نواقص و مشکلات و تنگ نظریهای موجود و غیر قابل کتمان بهترین روش فعالیت این موسسات نوین ،همکاری ایشان با موسسات کارگزاری و نمایندگی بیمه برای کسب موفقیت و حضور منطبق بر اساس رعایت دقیق قانون و مقررات بیمه گری و پیشگیری از هرگونه بی نظمی در بازار بیمه میباشد.

نکته حایز اهمیت دیگر اینکه تحت لوای شعار زیبا و مد روز !!!!! [تکنولوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم بهمراه روش های نوین کسب و کار خواهند آمد] مجددا شاهد این نکته نباشیم که بدون مطالعه دقیق و کامل و جامع موضوع از جنبه نقاطقوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها ،بازار بیمه و ذینفعان آن از این حیث لطمه ببینند!!!!!

برگزاری اولین نشست بسیار ارزشمند و مهم را به مدیران طرفدار پویایی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه و مدیران موسسات استارتاپ و استار آپ و دو رسانه تخصصی اخبار پولی و بیمه نویس بعنوان برگزار کننده و مجری تبریک عرض نموده و منتظر برگزاری جلسات متعدد و توجیهی تکمیلی در خصوص این موضوع در روزها و هفته های آتی هستیم . ناگفته پیداست حفظ حقوق بیمه گذاران ،قانونا و عرفا از مهمترین اهداف بیمه گری در صنعت بیمه و تمامی ذینفعان آن و انجام ماموریت های محوله قانونگذار و دولت ها در هر دوره ،خصوصا بر ذمه نهاد ناظر است. سایر موارد همچون همین موضوعات مطروحه از جمله موارد زیر سیستمی تلقی میشوند.

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.