2
آخرین خبرها
جمعه 1 اسفند 1393


نقدینه-پیشنهادات کارگروه بررسی و تدوین احکام مرتبط با صنعت بیمه کشور در برنامه ششم توسعه، ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ بیمه مرکزی «پيشنهادات كارگروه بررسي و تدوين احكام مرتبط با صنعت بيمه كشور در برنامه ششم توسعه» را به شرح ذیل منتشر کرد:

۱- تقويت نقش حاكميتي بيمه مركزي  در ابعاد تنظيم مقررات، نظارت، حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و ساير ذي نفعان، توسعه بازار بيمه كشور و ارتقای دانش بيمه‌اي

۲- تسهيل كسب و كار بيمه، ارتقاء رقابت و كاهش تصدي‌گري دولت در بازار بيمه

۳- اعطاي مشوق‌ها به فعاليت‌هاي بيمه‌اي

۴- فراهم سازي زمينه تبادل اطلاعات با دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت بيمه

۵- تسهيل و تجويز فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي بازنشستگي و مستمري پايه و تكميلي

۶- تسهيل فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در زمينه بيمه‌هاي درمان پايه و تكميلي

۷- فراهم‌سازي زمينه همكاري و فعاليت مشترك صنعت بيمه با نظام بانكي كشور و بازار سرمايه

۸- بسترسازي براي مستثني شدن نهاد ناظر بيمه و شركت‌هاي بيمه دولتي از مقررات دولتي حاكم بر دستگاه‌هاي اجرايي

۹- توسعه نهادهاي حرفه‌اي و صنفي در بازار بيمه كشور

۱۰- تسهيل مشاركت اشخاص خارجي در صنعت بيمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.