2
آخرین خبرها
جمعه 2 شهريور 1397


نقدینه- بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه را بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب منتشر کرد که طی آن تنها ۴شرکت مجاز به قبولی اتکایی هستند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۱۷میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۲۰میلیون ریال رتبه اول را در ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد. شرکت های بیمه آسیا با ۲میلیون و ۸۷۴هزار و ۲۸۱میلیون ریال، بیمه البرز با ۲میلیون و ۷۱۹هزار و ۸۸۰میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم بالاترین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.
بیمه پارسیان با ۲میلیون و ۱۳۸هزار و ۲۲۴میلیون ریال و بیمه دانا با ۲میلیون و ۱۱هزار و ۳۱۱میلیون ریال در رده های بعدی جدول منتشر شده از سوی بیمه مرکزی درباره ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند.
براین اساس تنها ۴شرکت بیمه ایران، پاسارگاد، ملت و ایران معین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکت های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند.
براین اساس بیمه ایران ۸میلیون و ۸۸۷هزار و ۵۶۰میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد و بعد از این شرکت بیمه پاسارگاد ۶۳۵هزار و ۷۸۶میلیون ریال، بیمه ملت با ۵۵۸هزار و ۲۵میلیون ریال و بیمه ایران معین ۳۹۳هزار و ۴۱۱میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.
براساس آمار منتشره در جدول بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۳۵۵هزار و ۵۰۲میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۲۵هزار و ۴۳۱میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۲هزار و ۳۲۱میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۵هزار و ۷۳۶میلیون ریال اعلام شده است.
براین اساس، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد این چهار شرکت نسبت به آخرین ظرفیت اعلام شده از سوی بیمه مرکزی تغییری نکرده است.
همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین با ۸۶۹هزار و ۴۱۳میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان با ۵۹۰هزار و ۱۰۹میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند.
از سویی، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است.

نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:

قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری

نهاد ناظر بیمه ای کشور از بیمه گذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.

بیمه مرکزی توضیح داده است که این جدول برابر با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورایعالی بیمه، تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب های بالا ملاک عمل هستند

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.