2
آخرین خبرها
شنبه 6 مرداد 1397


نقدینه- بیمه مرکزی بیشترین و کمترین شکایات واصله و رد شده از شرکت های بیمه را اعلام کرده که طی آن بیمه ایران بدلیل داشتن بیشترین سهم از بازار، بیشترین تعداد شکایات را از آن خود کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بیمه مرکزی فهرست تعداد شکایات واصله، از شرکت های بیمه را تا پایان خردادماه سال جاری اعلام کرده که براین اساس تعداد۲۸۸فقره شکایت از بیمه ایران دریافت واصل شده اما ۸۷شکایت آن ناوارد بوده است. این شرکت با داشتن ۱۸.۱۶درصد از تعداد شکایات بیشترین شکایات را از بیمه گذاران داشته که البته به دلیل سهم حدود ۳۰درصدی آن از بازار بیمه طبیعی بوده و رقم خوبی محسوب می شود.
بعد از بیمه ایران، بیمه رازی با ۸۷فقره شکایت( ۶.۸۷درصد) که ۱۱فقره آن ناوارد بوده در رده دوم و بیمه آسیا با ۹۳فقره شکایت (۶.۱۴درصد) که ۲۵فقره آن وارد بوده در رده سوم بیشترین شکایات قرار دارند. بیمه ملت با سهم ۵.۸۷درصدی از کل شکایات، بیمه دانا با ۵.۶۹درصد، بیمه پارسیان با ۵.۳۳درصد و بیمه البرز با ۵.۵۱درصد از شکایات واصله در رده بعدی این جدول قرار دارند.
با این حال شرکت بیمه آسماری که تنها چند سال از فعالیت آن می گذرد و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارد با ۱۰شکایت (۰.۳۶درصد) که ۶مورد آن ناوارد بوده کمترین شکایات را داشته است. بعد از این شرکت، شرکت های بیمه سرمد با ۱۱شکایت (۰.۸۱درصد) و بیمه ما با ۱۳فقره شکایت (۰.۹۰درصد) در رده های دوم و سوم کمترین شکایات قرار داشته اند. با این حال باید توجه داشت که سهم این شرکت ها از بازار بیمه بسیار کمتر از شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان و ملت است.
از سوی دیگر براساس جدول منتشر شده بیمه میهن با متوسط ۴۸روز زمان برای پاسخگویی به شکایات واصله بیشترین زمان را برای پاسخگویی به این شکایات از آن خود کرده است. بعد از این بیمه میهن، بیمه آرمان با ۳۴روز و بیمه رازی با ۳۱روز در رده های دوم و سوم این موضوع قرار دارند.
به گزارش ایبِنا، این در حالی است که بیمه ایران که بیشترین شکایات را داشته با متوسط ۱۶روز زمان پاسخگویی آمار مناسب تری داشته است. کمترین مدت زمان پاسخگویی به شکایات نیز متعلق به شرکت بیمه ایران با تنها ۲روز بوده است. بعد از این شرکت، بیمه کوثر با متوسط پاسخگویی ۴روز و بیمه آسماری با ۵روز در رده های بعدی این موضوع قرار دارند.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.