2
آخرین خبرها
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397


مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استراتژیک مدیریت میشوند ،نشان میدهد که آنها به اهمیت و ضرورت اجرای مدیریت ریسک در سازمان پی برده اند.

در واقع واحد مدیریت ریسک بطور مستمر و روزانه در حال پایش و کنترل انواع خطراتی است که در صورت وقوع ،شرکت یا سازمان اقتصادی را به بن بست میرساند و برای مقابله با هرگونه خطری که موجب ضربه به سازمان شود ،اقدامات پیشگیرانه را با کمک و تصمیم گیری به هنگام مدیران عامل و اعضا هیت مدیره به انجام میرسانند .
#پاراگراف بالا برای تاکید به این نکته نوشته که توجه خاص مدیران ارشد و سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور را به علل تغییر نمودار سازمانی شرکت های موفق صنعتی کشورهای غربی از دهه 1970 و استقرار واحد های مدیریت ریسک در آنها به منظور پایش لحظه به لحظه انواع ریسک جلب گردد
اکنون بجاست به این موضوع اشاره گردد که طراحی و اجرای تخصصی برنامه های مدیریت ریسک در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در صلاحیت و دانش بیمه گران آن کشورها نهفته و این صنعت بیمه بازرگانی است که با بهره برداری از دانش ریاضی #(ریاضیات پژوهش در عملیات) و آمار و احتمالات # (اکچویری) و سیر تجربه تاریخی حوادث و مخاطرات در جوامع و نهایتا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و رشته های دانش نوین همچون (HSE) و نیز دانش مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی و حتی روانشناسی صنعتی وجامعه شناسی و... به کمک پروژه های بزرگ و کوچک ملی و منطقه ای و سازمانها و شرکت ها ی اقتصادی در کشورهای مختلف رفته و دولت ها و مدیران بخش دولتی وخصوصی را در راه رسیدن به برنامه های چشم انداز استراتژیک و ماموریت ملی و بین المللی و اهداف تعیین و تعریف شده یاری میکنند.
دهها سال است که وظیفه صنعت بیمه بازرگانی در کشورهایی توسعه یافته از فعالیت های سنتی و ساده به انجام وظایف وفعالیت های مرکب و پیچیده تر متحول و ارتقا پیدا کرده و در کشورهای توسعه یافته از فعالیت و تامین محض خدمات رسانی پوشش های ریسک های فیزیکی که نمود آنرا در کاغذهای چاپ شده بنام #بیمه نامه فقط قابل مشاهده است گذر کرده اند و کارشناسان این صنعت اکنون بعنوان مشاورین دولت ها و کنسرسیومها و تراست های بزرگ انرژی و هلدینگ های صنعتی در برنامه ریزی و کنترل ریسک های نامشهود نقش اصلی را ایفا میکنند.
صنعت بیمه بازرگانی در روش فعالیت نوین ،اکنون به توسعه دامنه فعالیت های سازمانی و خدمات رسانی به بیمه گذاران از جمله دولت ها -اشخاص حقیقی و حقوقی با استخدام و بهره گیری از دانش کارشناسان و مشاورین رشته های مختلف میپردازد و بعنوان مشاورین مطلع و کسانی که بطور مستمر در واحدهای تحقیق و توسعه این صنعت به رصد تحولات سیاسی -اقتصادی -اجتماعی میپردازند خدمات مشاوره تخصصی در انواع زمینه ها را به بیمه گذاران بطور مستمر ارایه میدهند تا دولت ها وسازمانها و پروژه های ملی برنامه ریزی اقتصادی کلان را از گردنه های سخت تحولات اقتصادی و سیاسی با موفقیت رهنمون باشند .
در واقع با این رویکرد ،دیگر توسعه در خدمت رشد صنعت بیمه بازرگانی نیست، بلکه این صنعت بیمه بازرگانی است که در خدمت رشد و توسعه ملیست .
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.