2
آخرین خبرها
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397


نقدینه-   ولغدر  اعلام کرده است : بر اساس قرارداد مبلغ 419 هزار و 458 میلیون ریال بابت خرید 153 دستگاه کامیون کمپرسی LK2624 به شرکت ایران خودرو دیزل پرداخت شد. با توجه به تحویل 41 دستگاه (از 153 دستگاه )، به مانده مبالغ پرداختی خریدار طبق تبصره هفت و هشت قرارداد ، سود مشارکت به شرکت تعلق خواهد گرفت. شرکت لیزینگ خودرو غدیر درباره تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم توضیح داد.

   به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ خودرو غدیر در خصوص تعدیل مثبت 31 هزار و 409 میلیون ریالی سود سال مالی منتهی به پایان آذرماه 97 توضیح داد.
«ولغدر» اعلام کرده است : بر اساس قرارداد مبلغ 419 هزار و 458 میلیون ریال بابت خرید 153 دستگاه کامیون کمپرسی LK 2624 به شرکت ایران خودرو دیزل پرداخت شد. با توجه به تحویل 41 دستگاه (از 153 دستگاه )، به مانده مبالغ پرداختی خریدار طبق تبصره هفت و هشت قرارداد ، سود مشارکت به شرکت تعلق خواهد گرفت.
در سال مالی جاری (پایان آذر ماه 97 ) تا تاریخ پایان فروردین ماه 97 مبلغ 51 هزار و 645 میلیون ریال سود مشارکت از این محل شناسایی شده است. مانده تحویل نشده در تاریخ فوق مبلغ 308 هزار و 211 میلیون ریال است.
همچنین قراردادی با شرکت ایران خودرو منعقد شده که فروش تعداد تقریبی 5 هزار دستگاه خودرو با اقساط 24 ماهه و سررسید شش ماهه در بر داشته است، این قرارداد یکی از مهمترین قراردادهای شرکت لیزینگ خودرو غدیر بوده و تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ 954 هزار و 564 میلیون ریال تسهیلات اعطایی در دفاتر این شرکت ثبت شده است.
در اطلاعات مالی پیش بینی شده سال مالی منتهی به پایان آذرماه امسال ، درآمد های عملیاتی 136 هزار و 211 میلیون ریال با فرض تحویل خودروهای موضوع قرارداد با شرکت ایران خودرو دیزل و لیزینگ آنها لحاظ شده بود و با توجه به عدم تحویل خودروهای مذکور، سود شناسایی شده از این محل در پیش بینی تعدیل شده حذف و درآمد ناشی از قرارداد با شرکت ایران خودرو به مبلغ 134 هزار و 389 میلیون ریال شناسایی شد.
در مجموع در اطلاعات مالی پیش بینی تعدیل شده سال مالی پایان آذرماه امسال، درآمد های عملیاتی به مبلغ 157 هزار و 130 میلیون ریال است.
هزینه های فروش، اداری و عمومی به دلیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، از مبلغ 92 هزار و 46 میلیون ریال به مبلغ 112 هزار و 22 میلیون ریال تغییر یافته است.
سایر اقلام عملیاتی با توجه به شناسایی سود مشارکت ناشی از قرارداد با شرکت ایران خودرو دیزل و کاهش مبلغ ثمن نقدی دریافتی از مستاجرین از مبلغ 33 هزار و 510 میلیون ریال به مبلغ 66 هزار و 645 میلیون ریال تغییر یافته است.
   به گزارش سنا، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی با توجه به افزایش سود سپرده و سایر درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به مشتریان، از مبلغ 9 هزار و 413 میلیون ریال به مبلغ 12 هزار و 34 میلیون ریال تغییر یافته است

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.