2
آخرین خبرها
يکشنبه 5 بهمن 1393


نقدینه -بیمه مرکزی پروانه فعالیت ۲۰ کارگزار رسمی بیمه ( حقیقی و حقوقی ) را به دلیل عدم ثبت اطلاعات و مشخصات کامل آنها در سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه(سنهاب) به حالت تعلیق درآورد که از این تعداد ۱۴ مورد کارگزار حقیقی و ۶ مورد نیز شرکت کارگزاری بیمه (حقوقی) هستند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اعلام بیمه مرکزی بديهي است در صورت اقدام موثر از سوی كارگزاران مذكور مبني بر ثبت اطلاعات خود به صورت كامل در سامانه يادشده ، بيمه مركزي در خصوص فعاليت مجدد آنها تصميم گيري مي کند.
بر اساس این گزارش، ساماندهي شبكه كارگزاران رسمي بيمه از طريق سامانه سنهاب در دستور كار بيمه مركزي قرار دارد كه اين امر در نهايت تعامل مناسب و ارتباط الكترونيك فيمابين بيمه مركزي ، كارگزاران رسمي بيمه و شركتهاي بيمه را فراهم خواهد ساخت.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.