2
آخرین خبرها
دوشنبه 2 بهمن 1396


نقدینه- معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: تعریف چارچوب به جای مجوز و نیز ساختار نظارت سلسله مراتبی و پاسخگو بودن از جمله ویژگی های سیاست نامه بانک مرکزی است. ضمن اینکه باید تاکید کرد فعالان در این چارچوب باید پاسخگو باشند اما می توانند بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ناصر حکیمی در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت:‌ در دنیای فعلی انواع فناوری مختلف ایجاد شده که به شدت با یکدیگر در ارتباط هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اگر بخواهیم سرمایه گذار با روش های سنتی به کار خود ادامه دهد، به اتلاف وقت دامن زده ایم، افزود: اگر مسیر تعالی فناوری های نوین را پیگیری نکنیم هرج و مرج رخ خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه مسیر آغاز شده در پرداخت یار، باید ادامه یابد، تصریح کرد: در رابطه با فناوری های جدید اکوسیستم ایجاد شده و ما در پدیده های فین تک متوقف نخواهیم شد.
حکیمی با اشاره به چالش های پیش روی بانکداری نوین گفت: تمرکز بیش از حد روی سامانه ها و خدمات پرداخت و دسترس پذیری به جای محصولات جدید و عدم معرفی محصولات ترکیبی از مهم ترین چالش های این حوزه است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه باید راهکارهای رفع چالش های مورد اشاره مد نظر قراربگیرد، افزود: رسمی شدن فرایند بانکداری باز، رسمی شدن به امکان برون سپاری فعالیت های بازار پول اعم از پرداخت و انتقالات، و تطبیق گزارش دهی باید در راستای کار قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: در خصوص سیاست های اقتصادی به نکاتی نظیر عدم تعریف قالب های مورد نظر نظیر مجوز، مشارکت همگانی در تعریف چارچوب، پویایی ساختاری رصد، پایش و نظارت و شفاف سازی در حوزه مسئولیت، انعطاف در حوزه پاسخگویی، توزیع نظارت و پایش در ساختار سلسله مراتبی  از ویژگی های سیاست های بانک مرکزی در خصوص فناوران به شمار می رود.
حکیمی در ادامه به ویژگی های سیاست نامه اشاره کرد و گفت: تعریف چارچوب به جای مجوز و نیز ساختار نظارت سلسله مراتبی و پاسخگو بودن از جمله ویژگی های این سیاست نامه است. ضمن اینکه باید تاکید کرد فعالان د راین چارچوب باید پاسخگو باشند اما می توانند بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند.
ویبا بیان اینکه امکان خلق پول کماکان در انحصار بانک مرکزی و بانکهاست و اظهار کرد: امکان خلق پول به فناوران مالی نمی دهیم و این مسئله در انحصار بانک مرکزی است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.