2
آخرین خبرها
پنجشنبه 28 دى 1396


نقدینه- شماره های جدید نشریه «نماگرهای اقتصادی» مربوط به سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شماره های ۸۸و ۸۹نشریه نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۶از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

شاخص های عمده اقتصادی در بخش های واقعی، خارجی و مالی اعم از حساب های ملی، تراز پرداخت ها، بدهی های خارجی، وضع مالی دولت و ... در این نشریه منتشر می شوند

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.