2
آخرین خبرها
پنجشنبه 28 دى 1396


نقدینه- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ماهه سال ۱۳۹۶به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴۰۳۶.۶هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۰هزار میلیارد ریال (معادل ۵.۵درصد) افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در جدول ۱که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات در بخش‌های اقتصادی طی ۹ماهه سال ۱۳۹۶است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ ۲۵۱۵.۴هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۳درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۴.۷هزار میلیارد ریال معادل ۲.۶درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۹ماهه سال جاری معادل ۱۰۰۲.۲هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۸درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۵۱۵.۴هزار میلیارد ریال) است.

 ملاحظه می‌شود از ۱۱۸۰.۳هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۹درصد آن (مبلغ ۱۰۰۲.۲هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد. در جدول شماره ۲مشاهده می‌شود تعداد ۱۹۹هزار و ۷۳فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۹۲۹میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۳میلیون و ۶۴۲هزار و ۶۲۰فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۴۱میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.