2
آخرین خبرها
جمعه 15 دى 1396


در قانون برنامه ششم توسعه ,سهم بیمه های زندگی پنجاه در صد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است.

هیچ تردیدی در نزد کارشناسان بیمه های زندگی وجود ندارد که با ساختار ,مقررات و محصولات فعلی بازار بیمه و در شرایط اشتغال ناقص و رکود تورمی  رسیدن به چنین میزان رشدی در آن دوره زمانی امکانپذیر نیست.
درحین ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۷به مجلس , از سوی کارشناسان اقتصادی دولت شنیده شد
بعلت کاهش درآمد و ورودی های حق بیمه صندوق های بازنشستگی اجتماعی و کارکنان دولت ,اکنون آن صندوق ها  نیاز به حمایت های مالی دولت دارند .
یکی از موثرترین راههای حل مشکلات بازنشستگی نیروهای کار و ایجاد تعادل در معادله درآمد -هزینه ذخیره گیریهای اندوخته های بازنشستگی ,تبدیل اجرای برنامه های بازنشستگی  از گزینه منحصر بفرد  صندوقهای بازنشستگی اجتماعی به نوع پوشش های  بازرگانی میباشد .
این مدل نه تنها از بار مسولیت و تعهدات دولت در سالهای آتی میکاهد بلکه, ضریب موفقیت بنگاههای اقتصادی و کارآفرین رابا  قرار گرفتن تحت پوشش های جامع انواع رشته های بیمه ای در یک برنامه ریزی مدیریت ریسک افزایش میدهد.
اکنون بر اساس قانون تامین اجتماعی ,همه کارگاهها و موسسات شغلی در کشور مکلف به تامین بیمه نامه های مستمری کارکنان از سازمان تامین اجتماعی هستند و در صورت استکناف مشمول جرایم و مجبور به ایفای تعهد در قبال این سازمان خواهند شد.
در صورتیکه ,دولت با اصلاح ساختار صنعت بیمه های بازرگانی و تغییر مقررات و طراحی های محصولات جدید و کارآمد ,مطلوبیت و ضریب اطمینان و اعتماد نیروهای کار و کار فرمایان را به بیمه های اندوخته ساز و مشخصا بیمه های مستمری و بازنشستگی شرکت های بیمه بازرگانی  افزایش دهد ,بدون شک نه تنها سهم پرتفوی  شرکت های بیمه بازرگانی به میزان پیش بینی شده در پایان برنامه ششم توسعه خواهد رسید ,بلکه بسیار بیشتر از آن نیز خواهد شد.
تنها مانع کنونی تکلیف قانونی و جرایم بازدارنده ای است که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قراردادهای بیمه مستمری بازنشستگی بطور منحصر با سازمان تامین اجتماعی مینماید است .
چنانچه دولت پس از اصلاح سریع ساختار صنعت بیمه بازرگانی که مهمترین فاکتور آن تفکیک وظایف نظارتی و مشارکتی نهاد ناظر در بازار بیمه است و با سازماندهی یک نهاد نظارتی مستحکم جدید ضریب اطمینان و اعتماد بیمه گذاران به بیمه های بازرگانی بخصوص در تعهدات بلند مدت را اصلاح نماید ,آنگاه کارفرمایان و بیمه شدگان در شرایط رقابتی و ملموس, توانایی انتخاب پوشش مستمری و بازنشستگی بین دو گزینه  سازمان تامین اجتماعی یا شرکت های بیمه بازرگانی را داشته باشند ,بسیاری از موانع و مشکلات موجود در زمینه انتخاب نوع بیمه مستمری و بازنشستگی هموطنان مرتفع خواهد شد .
بدون شک در صورت تحقق چنین پیشنهادی ,بسیاری از مشکلات دولت و کارفرمایان و بیمه شدگان در امور بیمه ای در جامعه خاتمه خواهد یافت .
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.