2
آخرین خبرها
شنبه 4 بهمن 1393


نقدینه- مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: با استفاده از پتانسیل های موجود ، سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزا از جمله محورها و اولویت های بانک در تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی این بانک به شمار می آید .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد علی سهمانی در نشستی  با حضور روسای شعب  استان خوزستان با بیان این نکته که افزایش تنوع و سرعت ارائه خدمات به عنوان اصول مشتری مداری مطرح است افزود: استان خوزستان دارای پتانسیل های  بالایی  برای فعالیت نهادهای پولی و بانکی کشور می باشد  و در این خصوص  بانک توسعه  تعاون  به عنوان بانک تخصصی  بخش تعاون باید نیازهای عام و خاص  اتحادیه های و تعاونیها  در استان  را شناسایی  و مورد ارزیابی  قرار گیرد و با افزایش تنوع  و سرعت خدمات ، بهترین خدمت را در اختیار مشتریان خود به ویژه  بخش تعاون  قرار دهد .

وی با اشاره به تدوین  مدل کسب و کار و برنامه عملیاتی در این بانک خاطرنشان کرد : بانک توسعه تعاون  درپی اجرای کامل محورهای  برنامه های  عملیاتی مشخص است تا با هدف گذاری معین ضمن پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان، ارزیابی دوره ای را نیز  نسبت به تحقق اهداف داشته باشد تا کل سیستم  در یک مسیر هدفمند حرکت کنند.

سهمانی با اشاره به عملکرد مثبت استان خوزستان  با توجه به تحقق 70 درصدی  اهداف بانک  افزود :  این برآیند نشانگر تلاش نیروی انسانی  جوان، با انگیزه و تحصیلکرده است و از جمله برنامه های بانک  آموزش نیروی  انسانی  در جهت رشد ، بالندگی و ارتقاء توانمندسازی  بیشتر  نیروی انسانی در تمام زمینه ها است.

وی با اشاره به این نکته که بانک توسعه تعاون  به عنوان یک بانک توسعه ای و حمایتی است خاطرنشان کرد: ازجمله برنامه های جدی بانک بهبود شرایط و وضعیت سازمان در راستای این اهداف است  تا با سرعت  در مسیر رشد و توسعه جایگاه بانک و بخش تعاون  تلاش کند.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.