2
آخرین خبرها
شنبه 9 دى 1396


 شرکت های بیمه براساس اهداف وویژگی های ساختاری خود، دارای الگوهای مدیریتی متفاوتی هستند ومدیران اجرایی هر شرکت  بیمه باید نقش های متفاوتی حسب عملکرد وخواسته سهامداران ایفا کنند؛ لذا لازم است، علاوه بر مهارت های کلی مدیریتی، قابلیت های متناسب با نقش خود را درنوع برخورد با ذینفعان شرکت بیمه مربوطه را نیز دارا باشند.


با توجه به موارد فوق  مدل یا الگوی پیشهادی اینجانب برای مدیریت اجرایی در شرکت های بیمه مدیریت استمرار کسب و کاراست که با توجه به اوضاع واحوال وشرایط رقابتی حاکم بر صنعت بیمه کشور وپذیرش ریسک هایی با مخاطرات بسیار بالا، مدیران شرکت های بیمه باید توانایی و برنامه هایی برای بازگرداندن شرایط شرکت متبوع خود به حالتی که کسب و کار آن شرکت درمعرض بحران قرارمی گیرد را داشته باشد تا بتوانند مانند قبل توانایی استمرارفعالیت وکسب وکاررا داشته باشد.
این برنامه ها به برنامه های بازیابی کسب و کار (Business Recovery Plan) مشهور است، در این برنامه ها شرکت های بیمه سناریوهای مختلفی را برای تامین مجدد زیرساخت ها در فعالیت های جبرانی، بازیابی اطلاعات و … باید طراحی کنند تا در صورت وقوع خسارت های سنگین وفاجعه آمیز امکان جبران و بازگشت به شرایط استمرار کسب و کار در حداقل زمان ممکن فراهم شود.
درمحیط رقابتی کسب و کار، امروزه شرکت های بیمه بیش از پیش در معرض تاثیر پذیری از پیامدهای تغییرات محیطی قرار دارند. فشردگی رقابت ها، محدودیت های سرمایه و تامین مالی و بودجه، تغییر قوانین و مقررات داخلی و ناپایداری منابع انسانی کارآمد موجب می شود که بسیاری از برنامه ریزی های راهبردی شرکت های بیمه با چالش های جدی مواجه شود و همچنین عدم اطمینان و نیاز به فایق آمدن بر آن، نقش پررنگی را در واقعیت های مدیریتی امروزشرکت های بیمه  ایفا کند. مدیران اجرایی شرکت ها ی بیمه دریافته اند که دستیابی به اهداف تعیین شده توسط سهامداران و استمرارو بقای شرکت بیمه همواره با عدم اطمینان و ریسک جدی روبه رو است و شناسایی و غلبه بر شرایط ایجاد کننده این عدم اطمینان باید به عنوان یکی از مولفه های اصلی مدیریت کلان شرکت های بیمه به شمار آید.
تغییرات محیطی و قوانین ومقررات به صورت بالقوه همواره دریچه های جدیدی را برای نوآوری و رشد برای شرکت های بیمه باز می کند که با رصد کردن مداوم و برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های آن می توان کارایی و اثربخشی را به صورت مستمر بهبود بخشید.
به منظور جاری سازی موثر مدیریت ریسک در شرکت های بیمه ، برنامه ریزی مشخص و مدونی لازم است. شرکت های بیمه معمولا در هنگام تدوین بودجه جهت جذب پرتفوی و در چهارچوب اهداف تعیین شده برای آن، پس از تدوین راهبردها و اهداف، میزان ریسک پذیری آنها را نیز تحلیل می کنند. تامین نشدن منابع لازم برای تحقق اهداف، تغییر وضعیت زمینه ای دستیابی به راهبردها، ایجاد مقاومت در برابر تغییرات، همسو نبودن راهبردها با سایر مولفه ها ازقبیل کمبود منابع در اختیار، تغییر قوانین و مقررات و شرکت های رقیب … مواردی است که معمولا در شناسائی و تحلیل ریسک های دستیابی به اهداف بایستی مورد توجه قرارگیرد.
اهمیت نوآوری در شرکت‌های بیمه برای کسی پوشیده نیست و شرکت های بیمه هر روز توجه بیشتری صرف نوآوری می‌کنند. با وجود صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه که سالیان سال است دغدغه فعالان این صنعت است، اغلب کسانی که در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن بحث کرده‌اند وآن را به چالش کشیده‌اند، کمتر به چرایی ها وچگونگی توسعه  فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌ اند.
قسمت عمده‌ شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد؛ جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها بیمه گذاران قرار دارند که به‌دنبال محصولی ارزان و با کیفیت وخدمت رسانی به موقع هستند. به‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه را داشته و دارند لیکن درخلق محصولات جدید ونوآوری قدم های لازم را برنداشته اند .
نوآوری برای توسعه صنعت بیمه لازم است والزاما باید روی زیرساخت‌های نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین کار شود تا رشد و توسعه صنعت بیمه به معنای واقعی تحقق یابد

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.