2
آخرین خبرها
جمعه 3 آذر 1396


واقعیت اینست که آمار تصادفات رانندگی در کشورمان به نسبت جمعیت در کنار چند کشور دیگر بالاست .آمار کشته شدگان ,مجروحین و قطع نخاعی ها و معلولان در هر سال نگران کننده است ,در این سالها پلیس راهور ناجا تلاشهای ارزشمند و وسیعی را طی کنترل های رفتاری رانندگان بعمل میاورد, اما معضل تصادفات رانندگی شامل مشکلات فنی خودرو ها و نقایص جاده ها ی برون شهری و سطح معابر درون شهری  هم میشود .فرهنگ پایین رانندگی و عدم تسلط و تجربه کافی رانندگان وسایل نقلیه موجب افزایش  آمار تلفات انسانی و هزینه خسارتهای مالی تحمیلی بر اقتصاد کشور ناشی از وقوع این ریسک شده است.

حوادث محیط شغلی نیز هرساله جان تعداد قابل توجه ای از کارگران را میگیرد و نقص عضو کلی و معلولیت ,هزاران هزار ساعت از بازدهی اقتصادی نیروی کار ملی را میسوزاند که این موضوع به زیان تولید واقتصاد کشور است .
 حوادث ناشی از گازگرفتگی -برق گرفتگی -غرق شدگی و قصورات ارایه کنندگان خدمات ونیز هرساله موجب مرگ و میر تعداد قابل توجه ای از هموطنان میگردد.
فجایع حوادث طبیعی شامل زلزله ,سیل ,طوفان ,امواج دریا -ریزش برف سنگین و ... با تواتر و شدت متفاوت  هر چند سال یکبار و برخی  هرساله جان صدها و هزاران نفر از هموطنان را میگیرند و بسیاری از آنان را دچار معلولیت و ناتوانی جسمی تا آخر عمر میکنند, و میلیاردها میلیارد تومان خسارتهای مالی ببار میاورند . متاسفانه برنامه ریزی برای جبران اکثر خسارتهای مالی وجود ندارد. همین موضوع یکی از عوامل تاثیر گذاری است که  هر ساله موجب کاهش ضریب بهره وری کل در کشور و انتروپی در برنامه های دولت در مبارزه با موج بیکاری و توانمند سازی بخش تولید واقتصاد خانوارها و بنگاهها  میگردد.
,,,چه باید کرد !!!!!؟؟؟؟؟'''
,,,چرخ ,,,یکبار در تجربه جوامع بشری اختراع شده است ,پس دیگر نیازی به اختراع آن توسط مدیران -کارشناسان و سازمانهای هموطن نیست!!!!!
 دنیا چندین و چند سال است علم و اجرای  ,,مدیریت ریسک ,,را برای حذف و یا کاهش حداکثری رخد ادها و حوادث و مقابله با پیامدهای منفی ناشی ازخطرات طبیعی و انسان ساز در جوامع پیشرفته مورد مطالعه و بهره برداری قرار داده است.
شاید برخی بگویند ,, ستاد بحران ,,وظیفه اش انجام همین امور است . واقعیت اینست که وظایف ستادهای بحران نسبت به ستادهای مدیریت ریسک بسیار محدودتر است.
,,,همه چیز را همگان دانند.,,,
متاسفانه نگاه و رویکرد ,,ما بیشتر میدانیم ,,دربرخی از سازمانهای ایرانی که با شیوه تیلوریسم مدیریت میشوند و متاسفانه نگرش ,,من بیشتر میدانم ,,برخی از مدیران و کارشناسان ,موجب دلزدگی -انفعال , و دور شدن صاحبان تخصص های مختلف که حضورشان برای مطالعات -برنامه ریزی و سازماندهی یک برنامه جامع مدیریت ریسک به منظور  پیشگیری -کاهش خطرات و طراحی بیمه نامه هاو طرحهای حمایت های مالی برای    جبران خسارتهای روحی ,مادی و مالی پس ازحوادث و وقایع لازم است  گردیده .
تشکیل یک سیستم متشکل از گرد همایی همه سازمانهای ذی مدخل در حوزه فرایند مدیریت ریسک که افراد آن دور یک میز بنشینند و بطور مشترک به برنامه ریزی -سازماندهی و اجرای خدمات مدیریت ریسک در سطح کشور  بپردازند ,اکنون اجتناب ناپذیر است.
متاسفانه ,هر چقدر که دلسوزان و مطالعه کنندگان حوزه مدیریت ریسک خطاب به برخی از مدیران و کارشناسان ذیربط در خصوص لزوم توجه به پیاده سازی و اجرای  مدیریت ریسک و  پیش بینی انواع حوادث و لزوم آموزش و ترویج ایمنی و آشنایی تک تک شهروندان نسبت به مخاطرات -پیشگیری -امداد و نجات و مزایای انواع پوشش های بیمه ای مکاتبه و پیشنهاد برنامه ریزی اجرایی در این حوزه و یا دعوت از آنان برای واکنش مناسب فرهنگی و آموزشی نسبت به این موضوع با اهمیت میگردد ,این گروه از اشخاص آنقدر شان و منزلت والا برای مقام سازمانی  خود قایل  هستند که خود را برتر و صلاحیت شان را آنقدر بالاتر از اشخاص پیشنهاد دهنده میدانند ,لذا کوچک ترین اعتنایی به پیشنهادات  کارشناسی و تخصصی افراد و انجمن های مردم سالار جهت پی گیری - همکاری - مشارکت و پیاده سازی برنامه های جامع مدیریت ریسک در سطح کشور حسب وظیفه حرفه ای محوله  و ملی خویش نمیکنند!!!!!!
یگانه راه کنترل و مقابله فراگیر با انواع ریسک ها ,تشکیل ستاد مدیریت ریسک کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و فرا سازمانی به منظور قدرت اجرایی بالا و کسب نتایج مطلوب است.
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.