2
آخرین خبرها
سه شنبه 30 آبان 1396


واقعه مصیب بار زلزله کرمانشاه درس دردناک و جانسوزی بود که خشم طبیعت را باردیگر نشان داد.

,,حادثه هرگز خبر نمیکند!!!!!''
در پی این واقعه دردناک ,آنچه که بیش از همه درخشید وحدت و همیاری مسولین و سایر هموطنان عزیزمان در حمایت از زلزله زدگان ,که بدون شک اکنون تحسین و اعجاب همه جهانیان را بر انگیخته است .
فرهنگ بی نظیر محبت و مهربانی و ایثار نزد ایرانیان نسبت به یکدیگر و نیز احساس مسولیت آنها در همیاری و تعاون در مقابله با پیامدهای منفی خسارتها میتواند برای سایر کشورهای دنیا مثال زدنی باشد.
حمایت دلسوزانه و داهیانه مقام معظم رهبری از هموطنان مصیبت دیده ورهنمودهای صریح معظم له به دولت و سازمانهای مسول نسبت به نجات ,امداد سریع زلزله زدگان و سرعت دربازسازی مناطق خسارت دیده و نیز رفع حوایج خسارت دیدگان بارقه امید و نجات برای زیاندیدگان این واقعه دلخراش است.
در پی وقوع خسارت زلزله کرمانشاه ,دولت محترم برای کمک به هموطنان در جبران هزینه های جاری تا تثبیت مجدد روند عادی زندگی پرداخت های بلاعوض و اعطا وام های تکلیفی را اعلام نموده است که جای تشکر دارد.
از منظر مدیریت ریسک ,
جای خالی خدمات ,,بیمه ,,در کمک به دولت و هموطنان در جبران انواع خسارتهای مالی و جانی رخ داده در این واقعه به وضوح مشاهده میگردد.
شاید برای کارشناسان بیمه و تحلیل گران اقتصادی غیر ایرانی تعجب انگیز است که در کشوری که بیش از ۱۵۰سال از ورود صنعت بیمه به آن میگذرد و ۸۲سال از حضور و فعالیت بزرگترین شرکت بیمه دولتی در منطقه خاورمیانه در آن میگذرد چرا در پی هر مصیبت و بلای طبیعی ,اکثرخسارت دیدگان از خدمات شرکت های بیمه بر خوردار نیستند !!!!!؟؟؟؟؟
وظیفه و تکلیف صنعت بیمه بازرگانی در سراسر دنیا ,پوشش دادن و حمایت از مردم در قبال زیانهای مالی و جبران خسارتهاست .
اما وقتی علی رغم وجود پوشش های بیمه ای مناسب و نیز آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای حمایت از هموطنان در قبال زیانهای بدنی و مالی و عدم النفع در جهت حمایت از آنها در ریسک های مختلف ,منجمله ریسک زلزله ,استقبالی چندانی از خدمات بیمه نمیشود؟؟؟؟؟!!!!!
آنگاه در زمان رخ داد اینچنین حوادث زیانباری ,دولت ها بناچار برای حمایت از خسارت دیدگان ,بخشی از خسارتها را از محل بودجه پیش بینی شده حوادث طبیعی و بخشی را از محل وام های تکلیفی اعطایی جبران میکنند.
در صورتیکه ,بیش از یک قرن است که در دنیاجبران چنین خسارتهایی و مدیریت بحرانهای مالی زلزله زدگان به صندوقهای حمایتی حوادث طبیعی و شرکت های بیمه بازرگانی سپرده شده و آنها نیز توانایی حمایت و پشتیبانی ازخسارت دیدگان را به اثبات رسانیده اند.
در همین زلزله کرمانشاه ,چند شرکت بیمه ایرانی که بیمه نامه آتش سوزی و خطر تبعی زلزله را صادر کرده بودند ,به سرعت به صحنه آمدند و خسارتها را ارزیابی و در حال پرداخت خسارتها به بیمه گذاران خویش هستند.
همین موضوع و نیز پتانسیل بالای صنعت بیمه بیانگر اینست که مشکل در عدم آشنایی اکثر هموطنان با خدمات بیمه و نیز در بخشی از دهک های درآمدی,پایبن بودن توانایی پرداخت حق بیمه هاست که در این صورت ,کمک دولت در تامین بودجه این خانوارها برای پرداخت حق بیمه ها را میطلبد.
پیشگیری بهتر از درمان است!!!
همانطوریکه دولت محترم برای کمک به هموطنان خسارت دیده کمک های بلاعوض را پس از رخ داد مصیبت به درستی پرداخت میکند ,امکان این هم وجود دارد از محل چنین اعتباراتی حق بیمه هموطنان کم در آمد را پرداخت کند و بدین ترتیب از مکانیزم بیمه گری بجای پرداخت وام های تکلیفی که مشکلات خاص خود را برای دولت ,بانک ها و هموطنان وام گیرنده در سالهای بازپرداخت وام دارد, ولی برعکس خدمات صنعت بیمه ,هیچگونه کاستی و نارسایی در جبران خسارتها را ندارد و کمک شایانی به زیاندیدگان و دولت ها میباشد.
لازمست هموطنان از خدمات و پوشش های کارآمد و نسبتا ارزان صنعت بیمه مطلع و با خرید بیمه نامه های مناسب ,از تداوم حیات اقتصادی خانوار ها و موسسات خویش پس از بحرانهای طبیعی و غیره ,اطمینان سازی کنند.
یاری دولت محترم در آموزش و ترویج علم بیمه در نزد آحاد مردم و کمک به تامین حق بیمه های اقشار کم درآمد و حمایت از صنعت بیمه بازرگانی کشور ,میتواند این برنامه مدیریت بحران مالی حوادث را صد در صد به بیمه های بازرگانی با اطمینان از اجرای موفق واگذار کند.
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.