2
آخرین خبرها
يکشنبه 21 آبان 1396


نقدینه- سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی به طور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمه‌های غیر زندگی از ۱۵درصد به ۱۰درصد و در بیمه‌های زندگی از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در اجرای بند ب ماده ۲۱قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر «کاهش تدریجی سهم بیمه اتکایی اجباری»، سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بطور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمه های غیر زندگی از ۱۵درصد به ۱۰درصد و در بیمه های زندگی از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس بند ب ماده ۲۱قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، به‌ منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند.
عبدالناصر همتی؛ رییس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با اعلام این چارچوب زمانی خاطرنشان کرد: سهم بیمه های اتکایی اجباری بیمه مرکزی مطابق با قانون، در طول سال های اجرایی شدن برنامه ششم بتدریج کاهش خواهد یافت.
وی افزود: براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم اتکایی اجباری بیمه های غیر زندگی که در حال حاضر ۱۵درصد است به ۱۰درصد و سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی که ۲۵درصد است به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
رییس شورای عالی بیمه توضیح داد سهم بیمه های اتکایی که بعد از پایان برنامه ششم نزد بیمه مرکزی باقی می ماند نیز بیشتر به عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا نهاد ناظر از این راه بتواند کنترلی بر شرکت های بیمه گر داشته باشد. به گزارش ایبِنا، همتی ادامه داد که بعد از برنامه ششم توسعه ۹۰درصد بیمه های اتکایی بیمه های غیر زندگی و ۸۰درصد بیمه اتکایی بیمه های زندگی نزد شرکت های بیمه یا بیمه اتکایی دیگر باقی می ماند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.