2
آخرین خبرها
چهارشنبه 10 آبان 1396


یکی از برنامه های اصلی دولت ها در کلیه کشورهای دنیا مبارزه با فقر و فقر زدایی است.

ایجاد اشتغال کامل -تلاش در افزایش میزان درآمد خانوارها متناسب با افزایش سطح تورم سالانه -افزایش تولیدات داخلی و مالا افزایش ثروت ملی -افزایش سطح دانش و اطلاعات خانوارها در خصوص تخصیص بخشی از درآمدها به پس انداز و...از جمله برنامه هایی هستند که دولت ها به منظور فقرزدایی انجام میدهند .
در مقابل تمام این تلاش ها در آنسو ,,انواع ریسک های نامناسب ,,قرار دارند که متاسفانه همچون اهریمن زشت ,مترصد خود نمایی و ضربه زدن بر پیکره خانوارها و بنیانهای اجتماعی وبنگاههای اقتصادی میباشند .
دهه های متمادی است که صنعت بیمه های بازرگانی و نیز سازمانهای بیمه اجتماعی با تحت پوشش قراردادن انواع مخاطرات به کمک انسانها در جوامع پر تحول و رو به رشد تکنولوژی آمده و از شهروندان و تداوم حیاط سالم و ممانعت از واماندگی آنها در مقابل پیامدهای نامناسب و منفی ناشی از وقوع انواع ریسک ها دفاع میکند.
در بخش بیمه های بازرگانی ,همانطوریکه در روند سیر تحول علم مدیریت بازاریابی به تدریج رویکردهای مدیریتی در تولید کالاها و خدمات از دوران ,,محصول محوری ,,به ,,بازار محوری ,,و سپس به ,,مشتری محوری ,,روند تکاملی در روابط بین تولید کننده -مشتریان را طی نموده و سرانجام به عصر کنونی ,,مشتری شریکی ,,رسیده اند ,بنظر میرسد در صنعت بیمه های بازرگانی نیز راهی جز رفتن به این مسیر باقی نمانده بود و باقی نمانده است.!!!!!
اگر یکی از تقسیم بندی های کلی موجود در صنعت بیمه به دو شاخه اصلی
۱-بیمه های زندگی
۲-بیمه های غیر زندگی
را مد نظر قرار دهیم , در بیمه های زندگی ,محصولات بازار بیمه نقشی بی بدیل در تولید پس انداز های ملی و باز تولید ثروت در کشورها طی تامین پوشش های بیمه مستمری و تشکیل سرمایه و گردآوری منابع حق بیمه در حسابها و صندوق های ذخایر ریاضی برای حمایت خانوارها ناشی از فوت اعضا در قالب بیمه های عمر زمانی و تمام عمر دارد . که این خدمت بیمه گران مانع از به وادی فقر افتادن انسانهاو خانواده ها در دوران پیری و بازنشستگی و نیز پس از فوت سرپرست خانوارها میشود.
۲- بیمه های غیر زندگی: ,وقوع مخاطرات که منجر به از بین رفتن اموال بخش خصوصی و دولتی میگرددند و نیز خسارتهایی که بواسطه قصور و اشتباهات انسانها به دیگران وارد میشوند ,منجر به ورشکستگی و ناتوانی شدید مالی زیاندیدگان خواهد شد که در صورت جبران نشدن این زیانها ,شاهد به ورطه فقر افتادن خانوارها و سرمایه گذاران و کارآفرینان و منابع دولتی خواهد شد. مناسب ترین و علمی ترین ابزار مقابله با فقردر قبال انواع ریسک های موجود ,توزیع ریسک ها با مکانیزم تقسیم پیامدهای مخاطرات در عامل زمان و مکان بین جمعیت های بزرگ است که در این صورت برای اجرای چنین برنامه های اقتصادی ,نیاز به تخصص و نیز ابزارهای علمی و کارشناسان مبرز و شرکت های توانمند خاص دارد که تنها دانش بشری موجود اینک خدمات ,,بیمه گری ,,است .
آگاه نمودن عموم مردم نسبت به واریته های مختلف خدمات بیمه گری و تبیین تاثیرات ژرف این خدمات در استحکام خانواده ها و بنگاههای اقتصادی از جمله وظایف صنعت و شرکت های بیمه است که در واقع در پس ماموریت های ذاتی آنهاخدمات ,,فقر زدایی ,,در کمک به دولت ها نهفته است.
صنعت بیمه نیز با گذر از نظریه های تقصیر و خطر اکنون در آغاز هزاره سوم میلادی به ایستگاه ,,بیمه گذار شریکی ,,رسیده که این مرحله اوج خدمات صنعت بیمه در کمک به دولت هادر برنامه های ,,,مبارزه با فقر ,,,در جوامع    و کشورهاست .
وظیفه حرفه ای تک تک اهالی صنعت بیمه است تا اصل ,,شریکی مشتری ,,در صنعت بیمه و نقش فقر زدایی آنرا برای مدیران دولتی و عموم هموطنان عزیزمان اطلاع رسانی و تشریح کنند.
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.