2
آخرین خبرها
يکشنبه 23 مهر 1396


نقدینه- شورای‌عالی بیمه «آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری» (آیین نامه شماره ۶۸) را در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اصلاح کرد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پایگاه اینترنتی بیمه مرکزی، مصوبات شورای عالی بیمه در جلسه ۲۹ مردادماه سال جاری را منتشر کرد که براساس آن این شورا، «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (آیین‌نامه شماره ۶۸)» را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره ۶۸/۳ و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب کرد:

تبصره‌های ذیل ماده ۲ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و جایگزین شد:
تبصره ۱- موسسات بیمه مختلط می توانند پوشش تکمیلی خطرات اضافی را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بیمه های زندگی عرضه کنند.
تبصره ۲– موسسات بیمه زندگی و مستمری می توانند تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت از کار افتادگی دائم (اعم از کلی یا جزئی) به هر علت، پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری‌های خاص و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه را به عنوان پوشش تکمیلی انواع بیمه‌های زندگی و مستمری عرضه کنند. شرایط این‌گونه پوشش‌های بیمه‌ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای‌عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. موسسات بیمه مذکور مجاز به صدور مستقل پوشش‌های تکمیلی فوق نیستند. انواع بیماری های خاص موضوع این تبصره و حداکثر سرمایه برای پوشش مربوط به این بیماریها هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳– درصد واگذاری اتکایی اجباری پوشش‌های تکمیلی موضوع تبصره ۲ این ماده در موسسات بیمه زندگی و مستمری تابع مقررات بیمه‌های زندگی و مستمری است. سایر شرایط این پوشش‌ها از قبیل نرخ کارمزد فروش، کارمزد اتکایی اجباری، نحوه مشارکت در منافع بیمه‌گذاران، حقوق بیمه‌گذاران نسبت به ذخایر ریاضی، نحوه تنظیم حساب‌ها و نحوه ذخیره‌گیری آن‌ها تابع بیمه‌های خطر فوت زمانی است.
تبصره ۴ – موسسات بیمه می‌توانند علاوه بر بیمه‌های مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه را هم به صورت مستمری پرداخت کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.