2
آخرین خبرها
دوشنبه 10 مهر 1396


اگرمشاغل و محصولات مختلف را بررسی کنیم ,خدمات بیمه گری تفاوتها و مفهومی کاملا متفاوت و اساسی با همه آنها دارد.

از قدیم در توصیف خدمات بیمه ,,یک جمله تکراری وجود دارد !!!
بیمه خدمتی ناملموس است؟؟؟؟؟
ابتدا که این جمله را میشنویم با نویسنده و گوینده آن موافق میشویم که در زمان خرید بیمه نامه ,بیمه گذاران هیچ فایده و اثر آنی از پولی که داده اند و کاغذی که تحت عنوان بیمه نامه خریده اند را لمس و حس نمیکنند اما چگونه به فروشنده این برگه های کاغذ اعتماد میکنند ؟
مشتریان بازار بیمه به چه منظوری بیمه نامه ها را خریداری میکنند!؟
شاید بسیاری از کارشناسان -مشاوران و اساتید فن بیمه گری بگویند که اعتماد مردم به شرکت های بیمه و کاغذهایی که تحت عنوان بیمه نامه میفروشند ,متاثر از قانون و نظارت دولت بر عملیات بیمه ای میباشد که نماد بیرونی این بازار شرکت های بیمه و همین کاغذهایی که تحت عنوان ,,بیمه نامه,, معروف هستند تلقی میشوند.
راه دور نرویم , اخیرا ودر همین سالها باصطلاح نواندیشان بازاریابی بیمه با استفاده از پیشرفت ابزارهای تبادلات الکترونیکی ,بدنبال صدور آنلاین بیمه نامه و حذف دیدار مستقیم بین خریداران و فروشندگان بیمه نامه ,در صددند که نقش این کاغذ های بنام بیمه نامه را تا حداکثر ممکن کاهش دهند .
با این اقدام حتی آن مقدار حس مشترکی که از خرید پوشش های بیمه ای ایجاد میشد نیز به میزان زیاد در نزد بیمه گذاران از بین میرود .!!!!!
این موضوعات جدید اکنون حتی موجب نگرانی نمایندگان فروش خدمات بیمه شده است که برای مقابله و پیش گیری از رواج فروش از راه دور و الکترونیکی خدمات بیمه دست به راه اندازی کمپین اعتراضی زده اند.
مسولین ارشد بیمه ای نیز بلافاصله نسبت به ممانعت از این امر واکنش نشان دادند ولی در گفته های خود به ظرافت اشاره کردند که شرایط و تحولات اجتماعی بسوی حذف دیدارهای فیزیکی پیش میرود و گسترش فروش الکترونیکی بیمه اجتناب ناپذیر است .!!!!!
توضیحات داده شده در واقع اشاره به جلوه های بیرونی و شکلی خدمات بیمه بود و بحث اصلی ماهیت خدمات بیمه و فلسفه وجودی این محصولات و نقش آنها در زندگی انسانها است که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
اینکه بیمه نامه ها در کاغذهای معمولی یا شیک چاپ شوند یا فقط توسط یک رسید کامپیوتری تایید شوند ,مشخص کننده کیفیت بیمه نامه و توانگری شرکت بیمه و قابلیت اطمینان به آنها نیست.
در خدمات بیمه ,توانگری مالی ,توانایی فنی و شیوه خدمات رسانی و پرداخت خسارتهای شرکت های بیمه اهمیت دارد.
اینکه از هر طریقی که بیمه نامه بفروش میرود,شرکت صادر کننده بیمه نامه خود را موظف و مکلف به حمایت از بیمه گذاران خود در زمان پرداخت خسارت ها ببیند و بدون کوچکترین بهانه و ایرادگیری حقوق حقه و هزینه خسارت را در سریعترین زمان ممکن بپردازد بسیار حایز اهمیت است .
وگرنه بیمه نامه ها میتوانند در بهترین کاغذها وشیک ترین جلدها بسته بندی چاپ و تحویل بیمه گذاران شوند ولی در زمان حادثه و جبران خسارتها ,بیمه گذاران بدنبال شرکت های بیمه مدتها بدوند و سرانجام با توسل به محاکم قضایی بعد از سالها موفق به دریافت خسارتها گرددند.
البته در شرکت های نوین و توانمند بیمه روشهای سنتی منسوخ شده و در واقع ,,بیمه نامه ها ,,اعتبار و ایفای تعهدات خود را از شخصیت و رویکرد متعهدانه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه وام میگیرند و پشت سر یک کاغذ چاپ شده بنام بیمه نامه ,یک دنیا حس مسولیت و انجام وظیفه تحت برند یک شرکت نهفته است.شرکت های نوین و خلاق بیمه ,با پرداخت به موقع خسارتها و ارتباط مستمر و تنگاتنگ با بیمه گذاران خود ,,کیفیت خدماتشان را برای بیمه گذاران ملموس و عینی میسازند,,
بیمه گری نوین نه به سبک سنتی بلکه با روشهای تعامل انسانی جای خود را در ذهن و قلوب بیمه گذارانشان باز میکنند و آنها را نسبت به سازمان خود ماندگار و وفادار میسازند.
*کارشناس ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.