2
آخرین خبرها
شنبه 25 شهريور 1396


نقدینه- تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۴درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال ۱۳۹۶است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۳۴.۶هزار میلیارد ریال (معادل ۶۴.۱درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاری معادل ۵۳۷.۵هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۶۲۷.۷هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۶درصد آن (مبلغ ۵۳۷.۵هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
در جدول شماره ۲مشاهده می‌شود تعداد ۱۰۴هزار و ۴۷۹فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۰۷میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. همچنین در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۷۹۲هزار و ۸۵۹فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۷۳میلیون ریال پرداخت شده است.
قابل تأکید است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.