2
آخرین خبرها
دوشنبه 23 مرداد 1396


شرایط فعلی بازار کار در کشورمان به گونه ایست که این روزها دولت به تشویق نیروهای کار در راستای کارآفرینی و خود اشتغالی میپردازد.اما عواملی منجمله ریسک ,هزینه فرصت از دست رفته یکی از موانع پیش پای طرحهای دولت در این برنامه است.

تفاوت کارآفرینان و خود اشتغالان در اینست که هر کارآفرین علاوه بر ایجاد شغل و درآمد برای خود فضای کار و فعالیت در واحد کسب و کاری که راه اندازی میکند را برای چند نفر دیگر فراهم میسازد اما خود اشتغالان فقط برای خویش کسب و کاری را راه اندازی میکنند و به تامین معاش میپردازند.
در واقع بنگاههای ,,خرد,, تعبیری از موسساتی است که یک خود اشتغال حداکثر با اعضای خانواده خویش فعالیت شغلی دارند و بنگاههای کوچک ,اطلاق اسامی محیط کسب و کار افراد کارآفرین است.
مطالعه و بررسی روند انتخاب شغل در نزد افراد مختلف نشان میدهد که علت اتخاذ تصمیم به انتخاب خوداشتغالی و نیز کارآفرینی در ادوار زمانی مختلف توسط افراد بستگی به شرایط اقتصادی ,فرهنگی ,اجتماعی ,جغرافیایی و آموزشی داشته و دارد.
,,اطلاعات و دانش اجتماعی ,,افراد در خانواده ها و محیط زندگی, نقشی تعیین کننده در انتخاب مشاغل دارد. اما از چندین سال گذشته عوامل دیگری به این موضوع در زمان تصمیم گیری اضافه گردیده است .مهمترین عامل تحت عنوان ''هزینه فرصت از دست رفته ,,!!!!!؟؟؟؟؟نامیده میشود.
در ادبیات اقتصادی از این تعبیر در زمانی استفاده میشود که فرد از بین دو یا چند فرصت حق انتخاب داشته باشدو یا خواهد داشت !!!
این تعبیر در تصمیم گیری به انتخاب شغل و یا در سرمایه گذاری کاربرد دارد.
اکنون در آستانه ورود به قرن بعدی در کشورمان ,با رشد سطح سواد و ارتباطات در جامعه ,نسل امروز با آگاهی و اطلاعات بیشترنسبت به تصمیم گیری در انتخاب شغل و انتخاب مسیرحرفه ای میپردازد.
نسل امروز بدنبال مشاغلی میرود که با صرف انرژی کمتراز بازدهی بیشتر مالی و رفاهی برخوردار باشد.نسل امروز با سنجش درآمد و رفاه افراد در مشاغل مختلف با چشمانی باز و محاسباتی دقیقتر به انتخاب شغل و مسیر زندگی میپردازد .برای نسل امروز رفاه,تامین زندگی درزمان حال و آتیه بسیار مهم و قابل توجه است .برخوردار بودن از درآمد پایدار و جاری به جای درآمد تصادفی و ناپایدار برای نسل امروز بسیار با اهمیت است.
امروزه فقط با تشویق و تبلیغ مزایای کار و فعالیت و حتی وعده حمایت و دادن وام اشتغال و سرمایه گذاری از سوی دولت به نیروهای کار به تنهایی نمیتواند انگیزه تلاش شغلی در جوانان را ایجاد و موفقیت های برنامه های دولت در این حوزه را تضمین کند.
تنها راه اساسی و کلیدی برای رونق اشتغال و تولید ملی در کشور کاهش ,,ریسک ,,هزینه فرصت از دست رفته در انتخاب مشاغل و مسیر زندگی آتی نزد نیروهای جویای کار در کشورمان است.
به مفهوم بسیار ساده و عامیانه ترجمان این موضوع اینست که
دولت برای تشویق جوانان و جویندگان کار لازمست شرایط امنیت پایدار درآمد و رفاهی -تامین پوشش های بیمه اجتماعی - بیمه های بازرگانی و درمانی را بطور یکسان و یونیفورم در سرتاسر کشور برای متقاضیان خوداشتغالی فراهم آورد ,بطوریکه هر شخصی که وارد عرصه خود اشتغالی و کارآفرینی میشود همانند افرادی که در سازمانهای معروف و قدرتمند اقتصادی استخدام میشوند از همان بدو فعالیت, دارای امنیت شغلی و درآمد پایدار تا پایان عمر باشند و صراحتا اینکه ضروری و لازمست دولت برای افزایش اشتغال و تولید ملی ,ریسک هزینه از دست رفته ,در نزد تک تک جوانان جویای کار در کسب و کارهای بخش خصوصی و تعاونی خانوادگی و کوچک را به عدد,,صفر,,برساند.
*کارشناس ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.