2
آخرین خبرها
شنبه 20 دى 1393


نقدینه- رییس کل بانک مرکزی گفت: تفاهماتی با بانک ها برای خروج از فعالیت بنگاه داری حاصل شده که به تایید بانک مرکزی رسیده و می توان گفت خروج بانک ها از فعالیت بنگاه داری آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی الله سیف افزود: برنامه زمانبندی شده بانک ها برای خروج از انجام فعالیت های بنگاه داری هر سه ماه یکبار کنترل می شود و مطمئنا در پایان سه سال به هدف مورد نظر دست خواهیم یافت.

وی ادامه داد: براساس برنامه ها و دستور العمل هایی که بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور ابلاغ کرده باید بانک ها در فاصله زمانی سه سال مطابق جداول برنامه ریزی شده، به شرایطی که منطبق بر ضوابط بانک مرکزی است بازگردند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ها، برنامه های خود را برای خروج از فعالیت بنگاهداری ارائه کرده اند.

وی  با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه عملیاتی شدن موضوع خروج بانک ها از انجام فعالیت های شرکت داری و بنگاه داری،  جلساتی را با تمامی بانک ها برگزار کرده است، به خانه ملت گفت: تفاهماتی با بانک ها برای خروج از فعالیت بنگاه داری حاصل شده که به تایید بانک مرکزی رسیده و می توان گفت خروج بانک ها از فعالیت بنگاه داری آغاز شده است.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.