2
آخرین خبرها
جمعه 19 دى 1393


نقدینه- آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که شرکت بیمه اتکایی امین توانگرترین و بیمه دی ناتوان ترین شرکت بیمه در شاخص توانگری مالی است که البته اگر دی افزایش سرمایه دهد، عنوان ناتوان ترین شرکت بیمه به توسعه خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه اتکایی امین در سال 92 معادل 1509 بوده است که در سال 93 به 1516 رسیده که این شرکت را در سطح یک توانگری و رتبه نخست نسبت توانگری در میان تمامی شرکت های بیمه قرار داده است.

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان هم در سال گذشته دارای نسبت توانگری مالی 1288 بوده که این نسبت در سال جاری به 840  رسیده است و البته سطح یک و رتبه دوم بالاترین نسبت توانگری را به این شرکت اتکایی بخش خصوصی اختصاص داده است.

شرکت های بیمه  ایران معین، ما و آرمان نیز با نسبت های 586 ، 452 و 267 در رتبه های سوم ، چهارم و پنجم شرکت های دارای بالاترین نسبت های توانگری مالی و سطح یک این شاخص قرار گرفته اند. این نسبت ها در سال گذشته به ترتیب 447 و 813 بوده است.

شرکت های بیمه امید،  ملت، رازی، حافظ، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، پارسیان، دانا، البرز و معلم هم به ترتیب با نسبت های 235، 204، 166، 141،  113، 105، 105، 102،102 ، 101  و 101 در رتبه های بعدی نسبت توانگری مالی و سطح یک قرار گرفته اند.

در بین شرکت های بیمه، شرکت های ایران، آسیا، سینا و نوین در سطح دو توانگری مالی قرار گرفته اند و شرکت های بیمه میهن و کوثر نیز شرکت حاضر در سطح سه توانگری مالی اند البته بیمه مرکزی توضیح داده است که بیمه کوثر در مرحله ثبت رسمی افزایش سرمایه است که با انجام این کار، سطح توانگری این شرکت بهبود خواهد یافت.

در سطح چهار توانگری مالی هم مثل سال گذشته، هیچ شرکت بیمه ای حضور ندارد و اما در سطح پنج دو شرکت بیمه دی و توسعه حضور دارند.

بر اساس این گزارش، در این آمار شرکت بیمه دی در سال 92 دارای نسبت توانگری مالی 42 بوده که این نسبت در سال جاری به منفی 74  و سطح پنج یعنی ضعیف ترین سطح  کاهش یافته است. البته بیمه مرکزی در پایین آمار خود توضیح داده است که شرکت بیمه دی موظف شده است افزایش سرمایه خود را عملی کند که این کار در مرحله پذیره نویسی است.

در عین حال نسبت توانگری مالی شرکت بیمه توسعه هم 35 بوده که در سال جاری به 5 کاهش یافته است و این شرکت را در مقام دوم شرکت های دارای پایین ترین نسبت توانگری مالی و همچنین سطح پنج قرار داده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.