2
آخرین خبرها
سه شنبه 6 تير 1396


صنعت بیمه، وارداتی است و از جمله تعاریف آن توزیع ریسک و دورکردن خطر از فعالیت های اقتصادی و عاملان اقتصادی است. 

با گذشت هشتاد سال از وارد شدن این صنعت به میهن عزیزمان هنوز فرآیندهای بیمه گری با دنیا فاصله معنا داری دارد بطور حتم یکی از دلایل آن، عدم تعامل با کشورهای دنیا بوده است. تحریم صنعت بیمه در گذشته یعنی عدم تعامل - نداشتن علم جدید تولید خدمات بیمه گری - محبوس شدن ریسک ها و خطرات - سوخت شدن منابع مالی کشور - کوچک شدن بازار بیمه ای کشور - عدم ایجاد اشتغال - و ....... لذا بحمدالله برجام همان فرصت و میدان عمل کردن خواهد بود تا با استفاده از ظرفیت های مدیران و کارشناسان داخلی کشورمان و با  تعامل سازنده و مدیریت بدور از هیجان و علمی و کارآمد شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی - یادگیری دانش روز بیمه گری- ورود تکنولوژی های جدید - تولید خدمات جدید - بازاریابی نوین و از همه مهمتر خارج شدن ریسک های بزرگ به خارج از کشور باشیم تا در نهایت بازار بیمه در ایران رشد و توسعه و گسترش یابد و در نتیجه شغل ایجاد شده و گردش مالی افزایش یابد و منابع مالی به بازارهای سرمایه و کار و بورس تزریق شود .این همان استفاده از فرصت ها و تعامل با کشورها در شرایط برجام خواهد بود، انشالله.
* مديرعامل بيمه ما

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.