2
آخرین خبرها
دوشنبه 8 خرداد 1396


روابط عمومی ها باید ظرفیت ها و قابلیت های صنعت بیمه را با تاًکید بر واقع گرایی اطلاع رسانی کرده و برای نهادینه سازی بیمه، موانع و آسیب‌های آن را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

پیش از آغاز فعالیت شرکت های بیمه غیردولتی در کشور، بازار بیمه در انحصار چهار شرکت بیمه دولتی بود اما با ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار در اوایل دهۀ80 که اکنون شمار آنها به 32 شرکت افزایش یافته است، رشد سریع تری در میزان تولید حق بیمه ها دیده می شود؛ این نشان می دهد که صنعت بیمه توانسته است بطور نسبی رضایت اقشار مختلف و نیازمندان به پوشش های بیمه ای را به خود جلب کند. استقبال وسیع طبقات متوسط جامعه به انواع بیمه های عمرگویای این واقعیت است؛ بنابراین بی تردید فرهنگ بیمه در جامعه در حال افزایش است و شرکت های بیمه که با توان مالی قابل توجهی تحت نظارت موثر بیمه مرکزی فعالیت می کنند، توانسته اند موجبات آشنایی بیشتر مردم به مزایای بیمه و به خصوص جلب اعتماد فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورند.
 اما با وجود این، صنعت بیمه با نقطۀ مطلوب فاصله دارد؛ چرا که این صنعت زمینه ساز آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه است و باید در مسیر همگانی سازی حرکت کند و بتواند از سوخت ملی جلوگیری نماید؛ این صنعت نقاط قوت وکارکردهای مثبت زیادی دارد که متاسفانه به آن پرداخته نشده است و روابط عمومی های صنعت بیمه می توانند با نقش آفرینی و پرهیز از بزرگنمایی از خدمات این صنعت دفاع کنند و این امر مستلزم عزم همه جانبه است و یک کار جمعی را می طلبد.
 در واقع بیمه مرکزی طبق قانون متولی تعمیم و گسترش بیمه در سطح کشور است اما این کافی نیست و علاوه بر شرکت های بیمه، سایر نهادها و سازمان های فرهنگی از جمله رسانه ملی نیز لازم است در این عرصه حضور مؤثر و مداوم داشته باشند. باید بپذیریم که منافع بیمه در اصل به منافع ملی باز می گردد و داشتن پوشش های بیمه ای به نوعی از سوخت ملی جلوگیری می کند و موجب رشد و توسعه همه جانبۀ کشور می شود.
فرهنگ بیمه در حقیقت همان تصویر خوشایندی است که از فعالیت‌های بیمه‌ای در ذهن بیمه‌گذاران نقش می‌بندد و در این میان پایبندی شرکت‌های بیمه به تعهدات در مقابل مشتری و وفاداری به وعده ها، نقش اساسی ایفا می‌کند. روابط عمومی ها باید ظرفیت ها و قابلیت های صنعت بیمه را با تاًکید بر واقع گرایی اطلاع رسانی کرده و برای نهادینه سازی بیمه، موانع و آسیب‌های آن را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند. کارشناسان این حوزه(روابط عمومی) باید اطلاعات کاربردی و قابل فهم در اختیار همگان بگذارند تا این صنعت به عنوان یک نیاز جدی در سطح جامعه مطرح شود.
در سال 1392 بیمه مرکزی سندی تحت عنوان "سند توسعۀ فرهنگ بیمه" بر اساس چشم‌انداز صنعت بیمه در افق 1404 تهیه و تدوین کرد که می‌تواند به عنوان نقشه راه صنعت بیمه برای توسعۀ فرهنگ بیمه مورد استفاده قرار بگیرد. در حال حاضر هر یک از شرکت‌های بیمه سعی می کنند با انجام تبلیغات بنحو مقتضی فرهنگ بیمه را گسترش دهند اما این تبلیغات برای فروش محصول مقطعی است و هرگز به نهادینه شدن فرهنگ بیمه نمی انجامد، بنابراین لازم است نگاه شرکت های بیمه به تبلیغات تغییر کند و در کنار «برندسازی» به «اعتمادسازی» نیز پرداخته شود؛ در واقع ماهیت و هویت صنعت بیمه بر همین اصل استوار است؛ تمامی قراردادهای بیمه برپایۀ اعتماد متقابل شکل می گیرد و همین موضوع باید زیر ساخت مباحث تبلیغاتی و اطلاع رسانی صنعت بیمه قرار بگیرد.
در این میان، نقش شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه که مرکب از مدیران روابط عمومی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه است، در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، نقشی مؤثر و تعیین کننده است و این شورا می تواند با تولید محصولات فرهنگی و تبلیغات منسجم این نقشه را عملیاتی و فرهنگ بیمه را در کشور گسترش دهد.
روابط عمومی های صنعت بیمه در واقع می توانند با استقاده از ابزارهای مدرن ارتباطی دیدگاههای مردم و مسئولان را نسبت به صنعت بیمه آسیب شناسی و محورهای تبلیغاتی مشترکی با رویکرد های فرهنگ بیمه تعریف و تبیین کنند. اعتماد سازی و ایجاد باور مثبت در مورد بیمه؛ معرفی خدمات بیمه ای به مردم و اقناع افکار عمومی برای خرید بیمه به منظور جبران خسارت ها، باید در دستور کار شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه قرار بگیرد و با حساسیت و ظرافت دنبال و پیگیری شود.همکاری متقابل این شورا و رسانه های جمعی بویژه رسانه ملی نیز برای معرفی بیمه در قالب های مختلف با هدف اطلاع رسانی و معرفی کارکردهای بیمه و اصلاح باورهای مردم نسبت به بیمه، کارساز و تعیین کننده است و به توسعه فرهنگ بیمه کمک می کند.
*مدیر روابط عمومی بیمه آرمان

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.