2
آخرین خبرها
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396


سال ها است شرکت سالاری ، محصول محوری از بازار های پیشرفته رخت بربسته و رفته است . به جای آن شایسته سالاری و مشتری محوری جایگزین شده اما هنوز هم در اندیشه مدیران بسیاری از شرکت های بیمه گذشته گرا ، در بر پاشنه قدیم میچرخد .

هنوز هم تنها راهکار حفظ توانگری مالی شرکت های بیمه را افزایش نرخ حق بیمه ها و به دست آوردن منابع مالی برای جبران روند ضرایب خسارت های رو به افزایش می دانند !
انگار نه انگار که برای برون رفت از این سیکل معیوب لازم است به سرعت تحقیق و بررسی شود که چگونه شرکت های بیمه در سایر نقاط دنیا با اتخاذ روش ها و راهبردهای مدیریتی و راهکارهای فنی نوین راه چاره را پیدا کرده اند و با اصلاح عملیات اجرایی ضمن کاهش روند افزایش نرخ حق بیمه ها و مناسب نگه داشتن تعرفه ، در صدد جلب رضایت بیمه گزاران با تامین نیازهای بیمه ای بر اساس خواسته و تقاضای آنها بر آمده اند و توجه به سلایق و علایق بیمه گزاران مبنای تصمیم گیری و واکنش عملیاتی شرکت های بیمه به بازار شده است.
اگر به عنوان یک کارشناس بازاریابی پای صحبت و گفت و گوی برخی از مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه بنشینید و از آنها در مورد برنامه های بازاریابی شرکت بیمه ای که در آن مستقر هستند سوال کنید جز تعریف از محصولات موجود و نیز مختصر توضیحی در مورد مزایای شرکت بیمه خویش، توضیح یا تشریحی ازبرنامه اجرایی نکته ای مشاهده نمی کنید.
انگار سواد بازاریابی عوامل بازار بیمه در همین حد خلاصه شده و معلوماتی بیشتر از این در بازار بیمه وجود ندارد .
اخیرا به علت حساسیت و توجه لازم و به موقع بیمه مرکزی ایران به مقوله مدیریت ریسک در برنامه های عملیاتی شرکت های بیمه، توجه به این مقوله در حال مد شدن است . اما هنوز یک مقاله یا مصاحبه ای که در آن به این موضوع اشاره شود که اجرای مدیریت ریسک بدون داشتن برنامه مدیریت بازاریابی راهبردی در شرکت های بیمه بدون مفهوم و فاقد اثر بخشی است دیده نشده است.
هنوز مقاله یا مصاحبه ای در بازار بیمه که از منظر روابط انسانی و علوم ارتباطات اجتماعی به عنوان کلید کسب موفقیت در بازاریابی بیمه منتشر شود مشاهده نشده است که در آن به انتظارات بیمه گزاران از عملیات اجرایی و ضرورت تحول در رفتارهای سازمانی شرکت های بیمه پرداخته شود .
متاسفانه روش های اجرایی و بازاریابی در بازار بیمه کشور سنتی و از رده خارج است.
اگر صنعت بیمه قصد همسویی و برآورد انتظارات بیمه گزاران و آن ماموریتی که در برنامه ششم توسعه برای وی در نظر گرفته شده است داشته باشد، به غیر از ارزیابی مالی و اندازه گیری توانگری از حیث ارقام و اعداد کمی ، لازم است از منظر متغیرهای کیفی و انسانی نیز به ارزیابی عملکرد پرداخته و بازبینی اصلاحی در روش های بازاریابی انجام دهد.
*کارشناس ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.