2
آخرین خبرها
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396


 نقدینه-  مسعود شریفات عضو هیات مدیره ناظر بر سرمایه انسانی بانک کشاورزی ، در آخرین روز از سلسله همایش های روسای شعب این بانک به جمع بندی نتایج و آموزه های این نشست ها و تشریح  نقش  آموزش به مثابۀ فرهنگ در مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شریفات روز یکشنبه 17 اردیبهشت در جمع مدیران و روسای شعب بانک کشاورزی ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع فعالان عرصه کشاورزی و قدردانی از همکاری و تلاش صمیمانه روسای شعب این بانک در نیل به اهداف و تحقق برنامه های بانک کشاورزی، با تأسی به سخنان مقام معظم رهبری، خواستار حضور فعال کارکنان بانک کشاورزی در انتخابات ریاست جمهوری و انجام این وظیفه ملی شد.
وی در ادامه سخنان خود، نگاه و توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي به بانك كشاورزي  را برخاسته از اعتماد سازی، عملکرد درخشان، تلاش همکاران و موفقیت های قابل توجه این بانک در عرصه خدمت رسانی، تحقق اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور در سال های اخیر دانست.
شریفات در این همایش با بیان این که امروزه غالباً روش های آموزشی و یادگیری به جای تمرکز  بر تغییر و تحّول الگوهای فکری و رفتاری، بر انتقال دانش سازمانی و مهارت ها و قابلیت های حرفه ای متمرکز شده است ،گفت: این در حالی است که برای کارکنان و به ویژه مدیران اجرایی شعب براساس الگوی رویکرد رفتاری، تحول فکری و رفتاری به جای تمرکز بر انتقال دانش سازمانی و مهارت ها و قابلیت های حرفه ای باید هدف قرار گیرد.
وی افزود: ترویج رویکرد فرهنگی به آموزش و یادگیری حرفه ای و سازمانی بیش از پیش اهمیت یافته زیرا نگرش "آموزش به مثابه فرهنگ" به ضرورت تحّول فکری و تغییر رفتار سازمانی و تغییررفتار حرفه ای کارکنان تاکید کرده و به مفهوم آن است که بایستی الگوهای کارآمد جدید را جایگزین الگوهای ناکارآمد کنونی کنند.
شریفات تصریح کرد: بدین ترتیب تحّول فکری و رفتاری کارکنان براساس الگوی رویکرد رفتاری ، شامل تغییر دانش سازمانی ، تغییر نگرش حرفه ای و تغییر رفتار حرفه ای است و اولین گام این تحّول فکری و رفتاری آن است که فرد بیاموزد که ارزشمند است و این که دیگران هم در جایگاه سازمانی و حرفه ای خود دارای ارزش هستند و اگر این امر، در دورن سازمان نهادینه شود بسیاری از مشکلات در روابط سازمانی برطرف خواهد شد.
وی عناصر اساسی و پایه ای که بر طبق نیازهای اصلی هر سازمان در شعب شکل می گیرد را شامل خودآگاهی سازمانی، تعلّق خاطر سازمانی و اهمیّت تلاش برای رسیدن به اهداف سازمانی دانست و افزود: سرمایه فرهنگی  در شعب، صورت هایی از دانش، مهارت  و الگوهای فکری و رفتاری است.
عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در ادامه سخنان خود گفت: امروزه، مرزسازمان های معاصر، همان مرز فرهنگی است و چنانچه هر عاملی، سازمان را از پویایی و چالاکی باز دارد موجب انقیاد و جمود سازمانی می شود.
وی افزود: سازمان های معاصر در راستای تکاپوی سازمانی و بسط ظرفیت های انسانی، مسئول تکثیر و تربیت الگوهای سالم انسانی هستند که رفتار آنان در قالب رفتار حرفه ای است.  در محیط سازمان امروزه این الگوهای سالم در پرتو نگرش"آموزش به مثابه فرهنگ" و در قالب "سرمایه انسانی" است.
شریفات تشریح کرد: بر این اساس تربیت و پرورش الگوهای سالم انسانی در قالب کارکنان حرفه ای، شالوده و بنیاد « بانک سالم، شعب سالم» است .
وی در ادامه ، "شعب سالم" را  شعبی معرفی کرد که در آن ها کلیه فرایندها و عملیات اجرایی، سالم هستند، اصول و شرایط حاکم بر مدیریت شعب از بررسی ساختار حاکم بر بانک ناشی می شود ، کیفیّت دارایی های بانک از نرخ تسهیلات جاری ناشی می شود، در صورت های مالی و طبقه بندی دارایی ها و سود پرداختی بانک شفافیت وجود دارد، توان ایفای تعهداّت بانک را در مقابل مشتریان و سهامداران دارند، کیفیّت سود که با نگاه به زمان بازپرداخت و عدم استمهال در پرداخت سود قابل بررسی است و سودآوردی بانک که آیا واقعی و یا غیرواقعی بوده است.
شریفات تصریح کرد: رؤسای شعب به عنوان مدیران اجرایی بانک علاوه بر مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان، لازم است عملکرد شعب خود را در چارچوب قوانین و مقررات بانکی به نحوی تنظیم کنند که همسو با کنترل های داخلی به بهبود عملکرد شعب نیز بینجامد.
وی در پایان سخنان خود ضمن جمعبندی نتایج و آموزه های این همایش و اظهار خرسندی از کیفیت پیشنهادات مطرح شده،  با ارائه گزارشی از وضعیت صعودی نسبت کفایت سرمایه در بانک کشاورزی و روندکاهش اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید ، اظهار امیدواری کرد با تداوم حمایت دولت ، روش های نوین مدیریتی و تلاش نیروی انسانی توانمند، بانک کشاورزی بتواند با استفاده از فرصت ها و شرایط مثبت به وجود آمده، در راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی کشور و خدمت به تولیدکنندگان، گام های بلندی   بردارد

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.