2
آخرین خبرها
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396


نقدینه- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به الزامات تحقق اقتصاد دانش محور گفت: سرمایه گذاری در تربیت و پرورش رفتار مدیران حرفه ای، بزرگترین حوزه سرمایه گذاری اقتصادی در سازمان ها است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مرتضی شهید زاده که صبح روز یکشنبه 17 اردیبهشت در سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب این بانک سخن می گفت،با بیان این مطلب تشریح کرد: در یک اقتصاد دانش – محور ، یادگیری کلید ورود به سازمان دانش – محور است و تجزیه و تحلیل اقتصادی و حرفه ای، مهارت ها و فرصت های جدیدی برای مدیران در سازمان یاد گیرنده فراهم می کند.
وی افزود: این افق معنایی ، شایستگی حرفه ای مدیران را درقالب رؤسای شعب در شبکه بانکی به اثبات می رساند و آنها را به شکل افرادی کاملاً حرفه ای، کارآفرین متخصص و خُبره نشان می دهد که قواعد حاکم بر منطق بازار پول و بانک را به خوبی درک کرده و بر مفاهیمی چون تربیت و پرورش سرمایه های انسانی، نرخ بازگشت سرمایه، کارآیی، اثربخشی و بهره وری بیش از پیش حساسیت نشان می دهند.
شهیدزاده یکی از نقش های رؤسای شعب در تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان را "پرورش خلاقیت" آنان دانست که ترغیب کننده ایده های کارکنان سازمان در فرآیند مهارت های ایده یابی، ایده کاری و ایده پروری است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به شعار تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای سال 96، گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» منوط به رفتارها، تفکرات ، گفتمان و حرکات ماست و در این مسیر سرمایه انسانی نقش اساسی دارد و می تواند تبدیل به رویکردی تحول آفرین شود که متناسب با تغییرات محیط، سازمانش را متحول کند.
دکترشهیدزاده افزود: نیروی انسانی آینده نگرو کارآمد، سازمانش را منحصر به فرد می کند و برای تداوم و تمایز سازمانش ، با مدیریت حرفه ای، وارد دنیایی از پویایی می شود و این یک سرمایه گذاری پایدار است.
وی همچنین تاکید کرد: رؤسای شعب با فراهم سازی مهارت های جدید سازمانی به عنوان "تسهیل گر" نقش مهمی در راستای سوق دهی کارکنان سازمان به سمت بازشناسی و تشخیص ضرورت ها و اولویت های حرفه ای دارند و با تاکید بر نقش "حامی گری" موجب بهبود "تعلق خاطر سازمانی"کارکنان می شوند. از سوی دیگر رؤسای شعب در نقش "مربی گری" از طریق بازسازی امکانات و
ایجاد شرایط جدید برای شکوفایی کارکنان بر "فرصت سازی و آزادسازی استعدادهای" آنان و رشد نوعی "پویایی سازمانی" تلاش می کنند.
شهیدزاده در ادامه، به تشریح مفاهیم اثرگذاری و اثرپذیری و نگرش چندگانه و نقش آن در خویشتن سازمانی و خویشتن حرفه ای پرداخت و گفت: این روند منجر به تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان و توانمندسازی آینده حرفه ای سازمان خواهد شد و امکان رشد و پروراندن کارکنان را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به تغییرات و تحولات به وجود آمده در سبک و روش های آموزشی در اقتصاد رقابتی کنونی، متذکر شد: همسو با این تغییرات، علاوه بر توانایی های تخصصی و مهارت های حرفه ای، فعالیت های فردی و اجتماعی از قبیل: شیوه سخن گفتن، نحوه رفتار حرفه ای، طرز برخورد و ارتباطات اجتماعی وحتی سبک و شیوه لباس پوشیدن کارکنان نیز که از آنها به عنوان «کاراحساسی» نام برده می شود، تاثیر به سزایی در تحقق برنامه ها دارد و از این طریق کارکنان می توانند احساس خود و دیگران را به نفع سازمان کنترل و اداره کنند.
مدیرعامل بانک کشاورزی در تشریح نقش روسای شعب در جایگاه مدیران حرفه ای؛ پرورش خلاقیت کارکنان، پرورش مهارت های کارکنان (ایده یابی،ایده کاری،ایده پروری)،تسهیل گری، حامی گری و مربی گری را از مهم ترین نقش های آنان برشمرد و اظهارداشت: ایفای مناسب نقش ها توسط روساي شعب موجب خواهد شد تا کارکنان سازمان ضمن اینکه به سطح بالاتری از ظرفیت و توان انجام امور حرفه ای دست می یابند، توانایی «اثرگذاری و اثرپذیری» را کسب کنند و نگرش چندگانه به سازمان داشته باشند.
وی با بیان اینکه کارکنان در نقش ها و موقعیت های جدید سازمانی با یکدیگر تعامل موثر پیدا می کنند و «خویشتن سازمانی» و «خویشتن حرفه ای» خود را عرضه می کنند، اضافه کرد: این روند به «تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان» و «توانمندسازی آینده حرفه ای سازمان» منجر خواهد شد و امکان رشد و پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند.
شهیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود، اولویت استراتژیک بانک را «سرمایه انسانی» دانست و با تأکید بر ضرورت چرخش و تحرك مناسب حرفه اي كاركنان به ويژه تحول فکری و رفتاری بیش از انتقال دانش و مهارت حرفه ای افزود: لازم است اداره کل آموزش و توسعه مهارت ها از طریق بازنگری و بازاندیشی در فرآیند و روش های آموزشی و یادگیری، بر بهبود و بهسازی کیفی برنامه های آموزشی و استفاده از نگرش علمی در موقعیت های واقعی و روش حل مسئله تمرکز داشته باشد تا بتوان در شرایط رقابتی و فوق رقابتی شبکه بانکی، توان چرخش و تحرک مناسب حرفه ای کارکنان را فراهم کرد.
وی با تأکید بر آموزش و یادگیری به عنوان نیاز حیاتی کارکنان خاطر نشان کرد: این روند به بهبود «کیفیت زندگی کاری کارکنان» منجر می شود و آنان می توانند به عنوان افرادی متفکر ، تحلیل گر و تسهیل گر در سازمان ظاهر شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه در سازمان های امروزی آموزش به مثابه فرهنگ و شکل جدیدی از سرمایه فرهنگی به شمار می آید تصریح کرد: توسعه پایدار اقتصادی در گرو عامل فرهنگی بوده و «فرهنگ» و «سرمایه فرهنگی» پایه و اساس رشد و توسعه پایدار اقتصادی است.
شهیدزاده در این همایش به تشریح الزامات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري پرداخت و اجرای این برنامه ها را از وظایف کارگزاران نظام و در اولویت اقدامات بانک دانست.
وی در ادامه، با اشاره به پیشرفت های جهان معاصر گفت: سرمایه انسانی در سازمان ها به سرعت در حال تکامل است تا به یک «رویکرد تحول آفرین» تبدیل شود و در عصر هزاره سوم بتواند به صورت «سرمایه انسانی آینده نگر و کارآمد» ظاهر شود.
شهیدزاده با بیان اینکه هر سازمانی منحصر به فرد است و باید به زیست حرفه ای خود ادامه دهد خاطرنشان کرد: فقط با مدیریت حرفه ای می توان پویایی سازمانی را وارد یک دوره از جهش و رشد خود کرد از این رو؛ مدیریت حرفه ای، لازمه سرمایه گذاری پایدار است.
وی تصریح کرد: لازم است توانایی های سازمانی رؤسای شعب از طریق ایجاد و انتقال فرصت های یادگیری و آموزه های رویدادهای حرفه ای بیش از پیش پرورش داده شود تا با وجود پیچیدگی اقتصادی و بانکی، رؤسای شعب با برخورداری از کُنش های سازمانی(مدیردانا، سازنده و کُنشگر و عمل کننده) بتوانند به اهرم هایی دست یابند تا توانایی رفتار حرفه ای کارکنان را برای تبیین علل رویدادهای حرفه ای ارتقاء دهند.
شهیدزاده در بخش دیگری از سخنانش، به پیامدهای حاصل از تغییرات سریع در عرصه دانش درقالب «توسعه علمی» و «انباشت دانش سازمانی» که پیام آور تحولات بیشتری در آینده سازمانی است اشاره کرد و نبود قطعیت و ناپایداری، آموزش و کارآموزی حرفه ای مداوم، شبکه ارتباطی، پویایی و قابلیت انعطاف برنامه های آموزشی، تنوع نقش و کارکرد آموزشی و حساسیت زایی نسبت به محیط حرفه ای از مهم ترین پیامدهای آن برشمرد و بر سرعت تولید و ارائه خدمات جدید تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «آفرینندگی و برانگیختگی» و «توسعه شفافیت سازمانی» کانون همه کُنش ها و رفتارهای حرفه ای کارکنان در سازمان ها است، افزود: با توسعه توانمندی های حرفه ای و تخصصی کارکنان، «مهارت های حرفه ای» آنان به مفهوم «توانایی انجام امور تخصصی به نحو مطلوب»به «شایستگی های کلیدی ومحوری» تبدیل می شود و با عرضه و تقویت این شایستگی های محوری در قالب «سبد قابلیت ها» مزیت رقابتی منحصر به فردی برای سازمان ایجاد خواهدشد.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در«مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان»، سازمان به عنوان «سبد قابلیت ها» در نظر گرفته می شود زیرا در دیدگاه جدید، رقابت مبتنی بر نوآوری و ارتقای قابلیت های محوری جدید، به مفهوم توانایی استفاده از «مهارتهای حرفه ای» است.
شهید زاده تصریح کرد: چنانچه فرآیند«نوآوری» به طور صحیح مدیریت شود، به «قابلیت» تبدیل خواهد شد و اگر قابلیت ها ارزشمند،کمیاب،غیرقابل تقلید و کپی برداری و بدون جایگزین باشند، به «شایستگی محوری و اساسی» تبدیل می شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد:«شایستگی محوری و اساسی» فعالیتی است که یک سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر آن را بهتر می تواند به انجام رساند و مدیران ناگزیر خواهند بود که در تربیت و پرورش رفتار حرفه ای کارکنان در آینده بر«سبد قابلیت ها» تمرکز کنند.
 شهیدزاده در ادامه و در تشریح اهداف مدیریت رفتار حرفه ای کارکنان؛ خاطرنشان کرد: از سازمان و برنامه های آموزشی انتظار می رود ویژگی هایی چون صداقت و وفاداری سازمانی، اعتماد سازمانی،تعهد حرفه ای،انطباق پذیری و انعطاف پذیری ذهنی، نظم و ثبات و مسئولیت پذیری، توانمندی یادگیری و توان کارگروهی را با برنامه ریزی هوشمندانه به نفع باروری توسعه و کیفیت بخشی آموزش در رفتار حرفه ای کارکنان نهادینه کنند.
شهید زاده در تشریح نقش وجایگاه مشتریان به عنوان مهمترین سرمایه بانک تصریح کرد :اگر دیدگاهی را که به مشتری داریم ارتقا دهیم ضمن افزایش منابع و تحقق اهداف و برنامه ها می توانیم همانند سال گذشته که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلغی از سوی مقام معظم رهبری موفق عمل کردیم، با ارائه خدمات مناسب و جدید همچون گذشته پیشتاز باشیم.
بر اساس این گزارش،دکتر شهیدزاده در خاتمه سخنانش به ارائه گزارش عملکرد بانک کشاورزی در سال 1395 و در شاخص هایی چون ضريب خود اتكايي ونسبت كفايت سرمايه، اضافه برداشت،سپرده مردمي،سهم از بازار سيستم بانكي،مطالبات وصول شده،ريسك اعتباري ريالي و همچنین برنامه های سال 1396 در این متغیر ها پرداخت و اظهار امیدواری کرد بانک کشاورزی در سال جاری نیز با تکیه بر سرمایه های انسانی ارزشمند خود ، در راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری و عمل به سیاست های دولت تدبیر و امید، نتایج درخشانی را به دست آورد.
سومین مرحله از همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی با حضور دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ،دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک،اعضای هیئت مدیره، مشاوران مدیرعامل،مدیران امور،روسای ادارات مرکزی بانک کشاورزی و روسای شعب این بانک از سراسر کشور،16 و 17 اردیبهشت سال جاری در بابلسر برگزار شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.