2
آخرین خبرها
دوشنبه 15 دى 1393


نقدینه - بیمه مرکزی در راستای فرهنگ سازی صنعت بیمه برنامه های جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی در صنعت بیمه برای آشنا کردن عموم مردم در گروه های مختلف سنی با بیمه و آگاه سازی آنها نسبت به حقوق بیمه ای و نیز معرفی شایسته انواع خدمات بیمه ای در کشور برنامه های متنوعی را طراحی و تدوین کرده است.

در راستای توسعه فرهنگ بیمه، بسترسازی و انتقال دقیق مفاهیم بیمه ای برای مخاطبان مجموعه کتاب های 'بیمه برای همه' و 'بیمه برای کودکان' تدوین شده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.