2
آخرین خبرها
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396


انسان که بیمار میشود ,به نزد پزشک میبرند و با بهره گیری از علم و دانش پزشک و تاثیرات دارو درمان میکنند و چنانچه شدت و پیشروی بیماری موجب از کارافتادگی اعضا اصلی بدن شده باشد پدیده مرگ اتفاق خواهد افتاد.

در مورد سازمانها و بنگاههای اقتصادی نیز این اتفاق رخ میدهد .شرکت های بیمه نیز بعنوان موسسات اقتصادی که همچون یک سازمان زنده فرض میشوند به مرورزمان در معرض رشد و یا مرگ سازمانی قرار میگیرند .
وقتی سازمانها و شرکت ها بیمار میشوند ,چه کسانی توانایی معالجه آنها را دارند!؟
مشاورین !!!!!
همانطوریکه درمان بیماریهای مختلف اجزای بدن انسان نیاز به پزشکان متخصص رشته های پزشکی دارد ,برای حل مشکلات و معضلات مختلف شرکت های بیمه نیاز به مشاورین متخصص رشته خاص دارد .بعنوان مثال مشکلات بازاریابی ,مشاورین بازاریابی ,مشکلات حقوقی ,مشاورین حقوقی و...
در هر حال هر مشکلی از طریق راه حل مربوط به آن مشکل بر طرف میگردد.
مشکلات بازاریابی بیمه نیز با راهکارهای بازاریابی حل و فصل میشوند.
برخی از شرکت های بیمه مدتهاست دچار در جازدگی از حیث کسب سهم بازار هستند.
البته مشکل ثابت بودن سهم بازار و یا کاهش آن به دلایل مختلفی وابسته است اما از هر دریچه ای به این مشکلات نگاه کنیم به یک مبدا میرسیم.,,گاهی به تغییر مسیر ,برای اصلاح و رسیدن به هدف نیاز است,,
در بسیاری از مواقع ,گره هایی که در امور اجرایی و عملیاتی شرکت های بیمه زده شده یا زده میشوند دیگر بدست مدیران و کارشناسان مبدع این گره ها باز نخواهند شد و نیاز به کمک گرفتن از دانش و تجربه مشاورین بیرون از سازمان وجود دارد .
واقعیت اینست که روش های بازاریابی و خدمات دهی دربازار بیمه بقدری فرسوده و از مد افتاده شده که دیگر بوسیله آن روش ها امکان گشودن گره های بازاریابی و تعامل به شیوه های جدید به بیمه گذاران وجود ندارد .برای ماندن در بازار و تداوم حیات شرکت های بیمه ,نیاز به ,,طرح نو در انداختن ,,وجود دارد .از منظر شما ,بعنوان یک فعال بازار بیمه ,چه طرح نویی برای گشودن گره های بسته بازاریابی شرکت های بیمه میتوان پیشنهاد نمود؟
*کارشناس ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.