2
آخرین خبرها
چهارشنبه 30 فروردين 1396


نقدینه- شرکت لیزینگ خودرو غدیر مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرد و طبق مصوبات این مجمع سود نقدی 85 ریالی هر سهم تصویب شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ خودرو غدیر روز 28 فروردین 96 با حضور 68 درصد سهامداران برگزار شد و در این جلسه صورت های مالی منتهی به 30 آذر 95 شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بنابرمصوبات این مجمع سود قابل تخصیص شرکت مبلغ ۱۰۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم 85 ریال تصویب شد و سرمایه این شرکت 530 میلیارد ریال است.

این شرکت که درآمد هر سهم برای سال مالی 95 را مبلغ 69 ریال پیش بینی کرده بود و در عملکرد 12 ماهه منتهی به 30 آذر 95 به 67 ریال از این درآمد رسید و بودجه را 97 درصد پوشش داد. گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت 1226 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم 10.39 است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.