2
آخرین خبرها
سه شنبه 29 فروردين 1396


نقدینه- شرکت لیزینگ صنعت و معدن گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 95 خود را منتشر کرد و طبق صورت های مالی این شرکت در دوره یاد شده موفق به تحقق 25 درصدی بودجه از محل درآمد هر سهم شده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ صنعت و معدن که برای هر سهم در سال مالی منتهی به 30 آذر 96 درآمد هر سهم را مبلغ 291 ریال پیش بینی کرده و در عملکرد 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 95 با تحقق 73 ریال از این درآمد بودجه را 25 درصد پوشش داده است.

این شرکت 2 هزار میلیارد ریالی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ را برای سال مالی 96مبلغ 422 میلیارد و 267 میلیون ریال پیش بینی کرده و در مدت 3 ماه به 85 میلیارد و 557 میلیون ریال از این درآمد رسید و بودجه را 20 درصد پوشش داد.

همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌های این شرکت مبلغ 215 میلیارد و 62 میلیون ریال پیش بینی شده و در فعالیت 3 ماهه شرکت مبلغ 69 میلیارد و 764 میلیون ریال آن به دست آمده و بودجه از این محل 32 درصد پوشش یافته است.

گفتنی است سود خالص شرکت برای سال مالی 96 مبلغ 582 میلیارد و 598 میلیون ریال پیش بینی شده و شرکت در مدت یاد شده موفق به تحقق 25 درصد از این سود شده است.

بنابراین گزارش درآمد هر سهم این شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 مبلغ 302 ریال پیش بینی شده بود و شرکت در دوره 12 ماهه موفق به تحقق 270 ریال درآمد برای هر سهم شد و 90 درصد بودجه را پوشش داد. گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1366 ریال ثبت شده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم 4.69 است.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.