2
آخرین خبرها
شنبه 26 فروردين 1396


یک مطالعه و بررسی اجمالی در بازار بیمه کشورهای مهد بیمه گری که اکنون بازارهای بیمه آنها مرحله بلوغ را طی مینماید نشان میدهددراین بازارها وظیفه اصلی پذیرش ریسک ,مشاوره ریسک و تسویه خسارتها در اختیار شبکه کارگزاری بیمه است.

در واقع یکی از نشانه های قدرتمند بودن بازار بیمه وجود کارگزاران توانمند و مسلط به امور فنی ,حقوقی و بازاریابی میباشد.
در طی سالهای اخیر با همت و هدایت بیمه مرکزی ایران خوشبختانه شاهد توسعه شبکه کارگزاری اثربخش در بازار بیمه با دعوت از همکاران بادانش و تجربه در این بخش میباشیم.
ذات و ماهیت کارگزاران بیمه که از بالنده ترین بخش صنعت بیمه در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده هستند بسیار فراتر از تبادلات بیمه نامه بین شرکت های بیمه و بیمه گذاران است.
کارگزاران بیمه فروشندگان بیمه نامه نیستند بلکه آنها بعنوان تحلیل گران ریسک ,مشاورین و بازوان تخصصی جامعه بیمه گذاران کشور تلقی میشوند .آنها در کنار شبکه پرتلاش نمایندگان  وشعب شرکت های بیمه قادر به تنظیم و ارتقا سطح علمی بازار بیمه بوده و با تعیین سطح ریسک در نرخ گذاری فنی و نیز پایش مستمر ریسک به منظور کنترل چارچوب قراردادهای بیمه ای خدمات رسانی میکنند.
کارگزاران ضمن آشنا نمودن بیمه گذاران با انواع محصولات سبد بیمه ای ,آنها را تشویق به اخذ بیمه نامه های متناسب با نیاز و شرایط حاکم بر ریسک های خویش نموده و بدین ترتیب با انتقال مناسب ریسک ها به شرکت های بیمه معادله ,,برنده-برنده,, را در روابط بین دو طرف بازار بیمه مستقر میکنند. کارگزاران بیمه ابهامات قراردادها و شرایط حاکم بر روابط طرفین را برطرف و بدین ترتیب نقش بی بدیل در حفظ سلامت بازار ایفا میکنند.
شایسته است شرکت های بیمه با پتانسیل و شرح خدمات کارگزاران بطور دقیق آشنا شوند و بجای موضع گیری منفی در قبال تلاش های شغلی این همکاران با دانش ,دربهای حسن نیت و همکاری بهینه  با محوریت تعامل برتر را به روی این اعضا خانواده ارزشمند بازار بیمه بیش از پیش بگشایند .
جامعه بیمه گذاران کشور نیز اگر از نقش و مزایای همکاری با کارگزاران بطور دقیق مطلع شوند قطعا بدون حضور آنها به انعقاد قرارداد های بیمه بطور مستقیم با شرکت های بیمه مبادرت نخواهند ورزیدو قطعا از خدمات علمی و مهارتی این بخش تخصصی بهره مند خواهند شد.
هیچ مانعی برای همکاری مشترک کارگزاران و نمایندگان وجود ندارد و بر عکس توسعه  روز افزون همکاری بین ایندو گروه میتواند به بلوغ هرچه زودتربازار بیمه کشورمان منتهی گردد.
متاسفانه در آیین نامه جدید کارگزاری یکی از وظایف و تکالیف حرفه ای و مهم کارگزاران حذف گردیده و این امر ظاهرا موجب تنزل سطح فعالیت و نقش آنها در بازاربیمه نسبت به آیین نامه قبلی شده اما بازهم کارگزارانی که شخصا به قدر و منزلت شغلی خویش واقف هستند از انجام خدمات فنی و حقوقی برای بیمه گذاران خویش مغفول نبوده و با توجه به ظرفیت موجود نیز خدمات خویش را بطور کامل در اختیار بیمه گذاران قرار میدهند.
بجا و شایسته است انجمن های صنفی کارگزاران کشور همت نموده و بدوا دایره خدمات و شرح وظایف این گروه شغلی را برای مدیران صف و ستاد شرکت های بیمه تشریح نمایند و آنها را با خدماتشان  بطور دقیق آشنا کنند و سپس با بهره مندی از مساعدت بیمه مرکزی ایران بطور مقتضی بیمه گذاران را در جریان مشروح خدمات خویش قرار دهند.
یکی از خواسته های اصولی کارگزاران درخواست تشکیل سندیکای کارگزاران بیمه کشور بر اساس قانون بیمه گری است که انشاالله با تلاش و پی گیری شبکه کارگزاری برای استحکام حقوق کارگزاران تحقق یابد .
بازار بیمه کشوری که در آن شبکه کارگزاری توانمند وجود نداشته باشد هرگز نمیتواند ادعای رشد و بلوغ نماید .
اگر طرفین قراردادهای بیمه به نقش بی بدیل کارگزاران در بازار بیمه واقف شوند میتوان ادعا نمود این بازار در مسیر رشد و بلوغ رهسپار شده.
*کارشناس ریسک و بیمه,

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.