2
آخرین خبرها
پنجشنبه 24 فروردين 1396


نقدینه- بحث این روزهای محافل اقتصادی کشور بیشتر در حول و حوش نحوه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه, میچرخد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در طی چند سال اخیر اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز بالا بردن پتانسیل اقتصاد داخلی با جدیت طرح و در حال پی گیری میباشد.
محور اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی و اشتغال پایداراستوار است. اقتصاد مقاومتی مجدانه در صدد کاهش یا حذف واردات کالاهایی که امکان ساخت آنهادر داخل کشورفراهم است میباشد و قطع اتکا به خارج تا آنجا که ممکن است از اولویت این سیاست است.
برای درک تفاوت اقتصاد مقاومتی با برنامه های توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی میتوان برنامه های توسعه رابه پروژه های مستقل چندساله تشبیه کرد که با اتصال آنها به هم پروسه رشد و توسعه کشور ایجاد میگردد اما سیاست اقتصاد مقاومتی یک رویکرد و دیدگاه کلی است که چارچوب های نظری و عملی توسعه کشور را که برگرفته از روح استقلال خواهی و آزاد منشی انقلاب اسلامی و مردم ایران است شامل میشود که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بوسیله برنامه های توسعه صورت میپذیرد.
برنامه های توسعه را میتوان همچون چراغ قوه های پرقدرت در یک دالان تاریک و سیاست اقتصاد مقاومتی را همچون یک پرژوکتور بزرگ که شرایط امروز ,,پیش پا,,و افق آینده یعنی نقطه ای که در مسیر مستقیم میخواهیم به آن برسیم را همواره ترسیم وبه مردم و مسولین نشان میدهد میتوان تشبیه نمود.
در اقتصاد مقاومتی ,کاهش وابستگی تمام بخش های اقتصادی و علمی کشور به خارج بخصوص کشورهای مخالف با استقلال جوامع رو به رشد از اهداف اصلی است.
بیمه های بازرگانی بعنوان یک ضلع از سه ضلع مثلث مالی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و طبعا انتظار کاهش حداکثری آن به اتکایی بین المللی و نگاه درونگرا و حداکثری به سرمایه های ملی برای پوشش دادن ریسک های ملی مد نظر است.
تامین پوشش های بیمه ای متناسب با نیاز بخش های مختلف اقتصادی کشور که قرار است هر کدام وظیفه ای فراتر از شرایط فعلی را ایفا نمایند مستلزم توانمندی و کارآمدی آن بخش ها و اطمینان داشتن به پشتوانه ای حمایتی توانمند دارد. واقعیت اینست که صنعت بیمه کشور ما ,تا کنون تاآخرین ظرفیت ممکن در خدمت مردم و مشاغل کشور بوده و میباشد اما برای ایفای نقشی بس بزرگتر از این حد که متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد,نیاز به خانه تکانی و اصلاحات و دگرگونی اساسی دارد.!!!!!
صنعت بیمه برای اینکه بتواند در خدمت سیاست اقتصاد مقاومتی باشد از یک سو ناچار است دست به اصلاح و تغییر ساختار,قوانین و مقررات و رویکردهای مدیریتی و... در داخل این صنعت زند و از سوی دیگر در یک برنامه تحقیق و توسعه جامع نیاز به شناسایی دقیق ریسک ها و خدمات بیمه ای سایر بخش های اقتصادی دارد.
اگر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی از صنعت بیمه انتظار همراهی کامل در سیاست اقتصاد مقاومتی دارند شایسته است شرایط تحولات و دگرگونیهای مورد نیاز را برای آن فراهم سازند .بدون این مقدمات و الزامات صنعت بیمه با شرایط کنونی که در آن قرار دارد هرگز توانایی ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را ندارد.
*کارشناس ریسک وبیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.