2
آخرین خبرها
پنجشنبه 12 اسفند 1395


یکی از ماموریت های مغفول صندوق تامين خسارت هاي بدني که در دولت یازدهم احیا و ارایه خدمات با رشد تصاعدی برای مردم ارایه شد حمايت جدي از قربانيان مستاصل و فاقد هر گونه پوشش بيمه‌اي . حمایت مردم در لحظات سخت درماندگی است.

این صندوق از سال 1392 به بعد توانست ارقام پرداختي به اين قربانيان را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. به نحوی که مجموع پرداختي‌ها در 3سال اخیر 1.7 برابر 44 سال گذشته و از زمان بدو تاسیس این صندوق بوده است .
این میزان پرداختی برای حدود 40000 پرونده بوده است . این در حالی است كه در مجموع 45 سال گذشته حجم کل   پرونده ها 80000 فقره بوده و نشان از افزایش 50 درصدی خدمات در این صندوق در طول مدت عمر دولت یازدهم دارد.
به عبارت بهتر این صندوق در جهت اهداف عدالت اجتماعی دردولت یازدهم توانسته است در مدت 3 سال اخیر به مصداق شعرمعروف سعدی : «دوســت آن بــاشـد کـه گـیـرد دسـت دوسـت در پــریــشــان حــالــی و درمــانــدگــی»
با پرداخت بیش از 17 هزار میلیارد تومان خسارت به مردم ، پرداخت بالغ بر 45 میلیارد تومان برای جبران خسارت دیه زن و مرد و39 میلیارد ودویست میلیون تومان کمک به زندانیان معسر مانع از زندانی شدن بیش از 20 هزار نفر و بازگشت افراد به زندگی عادی شود .
همچنین این صندوق به منظور ارایه خدمات بهتر با تاسیس 10 شعبه منطقه ای که در آینده نزدیک تعداد آنهابه 20 شعبه می رسد سعی در جلب رضایت مردم گرفتار کرده است که تا پیش لاز این مجبور بودند برای رفع گرفتاری های خود عازم تهران شوند. گفتنی است این اقدام بر اساس بند چهار سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی دنبال شده است که بر ظرفیت سازی اجرای هدفمند یارانه ها و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی تاکید دارد .

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.