2
آخرین خبرها
چهارشنبه 11 اسفند 1395


یکی از اهداف دولت یازدهم در صنعت بیمه افزایش سهم بخش خصوصی در بازار بیمه بوده است. از این رو به گفته حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل برنامه ریزی توسعه بیمه مرکزی؛ دولت یازدهم توانسته است با رشد خصوصی سازی در صنعت بیمه، سهم این صنعت را در اقتصاد ملی افزایش دهد.

برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم، ابتدا باید شاخص های کلی صنعت بیمه و تحولات آن را در این دوره رصد کرد. این موضوع از تولید حق بیمه آغاز می شود و بحث جایگاه اقتصادی بیمه در کل اقتصاد کشور، سهم آن از اقتصاد ملی، جایگاه بین المللی و رتبه ایران در شاخص های متداول بین المللی نیز در همین راستا مورد بررسی قرار می گیرد.
براساس آخرین آمار ضریب نفوذ بیمه عمر در سال 1391، 73/1 درصد بوده است که این مهم در سال 1394 به 1/2 درصد رسیده است. حق بیمه تولیدی نیز در سال 1393 حدود 131 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در انتهای سال 1394 به 229 هزار میلیارد ريال رسیده که این میزان رشد حدود 75 درصد را در طول سه سال نشان می دهد.
از سوی دیگر، سهم بخش خصوصی ، در سال 1391 حدود 6/54 درصد بوده که این میزان در سال گذشته به بیش از 61 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1391 کمتر از 50 درصد بازار به بیمه های اختیاری اختصاص داشت که این به معنی آن است که 50 درصد بیمه ها از نوع ثالث و اجباری بوده است، حال آنکه سهم بيمه هاي اختیاری در سال 1394 به 6/62 درصد و سهم بیمه های اجباری به 4/37 درصد تغییر پیدا کرد. سهم بیمه های زندگی در سال 1391 معادل 7.8 درصد بوده که در سال 1394 به 1/13 رسید، یعنی سهم بیمه های زندگی نسبت به سال 91 بیش از 55 درصد افزایش یافته است.
در پایان دولت دهم 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کردند آیا این تعداد در دولت یازدهم تغییری کرد؟
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 2 شرکت بیمه "سرمد" و "تعاون" در سال 1392 به شرکت های بیمه کشور افزوده شدند و در سال 1395 نیز شرکت بیمه "تجارت نو" آغاز به فعالیت کرد. بدین ترتیب، در طول فعالیت دولت یازدهم 3 شرکت بیمه جدید به این صنعت افزوده شد. این در حالی است که شرکت چهارم که قرار است به این تعداد افزوده شود در حال پذیره نویسی، مراحل ثبت و تشکیل هیات مدیره است. این شرکت جدید ویژه بیمه های زندگی است و فعالیت خود را به صورت تخصصی در این زمینه آغاز خواهد کرد. بیمه مرکزی نیز در جهت تخصصی کردن بازار بیمه مجوز تاسیس و فعالیت این بیمه را صادر کرده است.
رقابت پذیری بین شرکت های بیمه ای به چه صورت است؟
برخی از شاخص های رقابت در صنعت بیمه را می توان تعداد شرکت های فعال در بازار، هم وزن بودن شرکت ها، کیفیت و کمیت و ... برشمرد. شرکت های خصوصی در کشور هنوز به بلوغ کافی و حرفه ای نرسیده اند که دولت بتواند این بیمه ها را به حال خود رها کند. بنابراین دولت بیمه ایران را برای جبران کردن ضعف بیمه های خصوصی نگه داشته است.
به عنوان سوال پایانی، دولت یازدهم در اهداف بیمه ای خود تا چه حد توانست موفق عمل کند؟
بیمه ایران دارای یک سند اهداف راهبردی است که ابتدای دولت یازدهم با هماهنگی وزارت دارایی تعیین شد. اغلب اهداف دولت یازدهم در بُعد هدف گذاری، محقق شده است. به عنوان مثال، در تعداد شرکت های بیمه، ضریب نفوذ، شاخص سهم بخش خصوصی و ... دولت یازدهم دستاوردهای چشم گیری داشت.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.