2
آخرین خبرها
سه شنبه 10 اسفند 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ خودرو غدیر سرمایه خود رابه 530 میلیارد ریال رساند و این سرمایه جدید را ثبت کرد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده  روز 30 مرداد 95  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 300 میلیارد ریال به‌مبلغ 530 میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ 165میلیارد و54  میلیون ریال آن از محل مطالبات و آورده نقدی و مبلغ 64 میلیارد و 946میلیون ریال آن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تامین شده است.

بنابراعلام شرکت این سرمایه جدید در10 اسفند 95 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. گفتنی است شرکت با سرمایه جدید برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 برای هر سهم درآمد 118 ریالی پیش بینی کرد.

همچنین درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 مبلغ 69 ریال پیش بینی کرده بود و در عملکرد 12 ماهه در سال 95 به 67 ریال از این درآمد رسید و بودجه را 97 درصد پوشش داد.

گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1180 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم آن 17.1 است. 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.