2
آخرین خبرها
سه شنبه 23 آذر 1395


نقدینه- افزایش عملیات لیزینگ در شرکت لیزینگ خودرو غدیر منجر به افزایش 74 درصدی در پیش بینی سود سال 96 این شرکت شد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ خودرو غدیر درآمد هر سهم برای سال مالی 30 آذر 96 را با 74 درصد افزایش در مقایسه با درآمد سهام شرکت در سال مالی 95 مبلغ 120 ریال پیش بینی شد. ضمن این که درآمد هر سهم این شرکت در سال 94 مبلغ 69 ریال بوده است.

گفتنی است درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت برای سال مالی 96 با رشد چشمگیر 417 درصد مبلغ 176 میلیارد و 416 میلیون ریال اعلام شد و شرکت اعلام کرد که این رشد با توجه به پيش بيني عمليات ليزينگ درآمد افزايش يافته است.

با این وجود درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت با کاهش 79 درصدی همراه شد و شرکت علت را کاهش حجم نقدينگي ناشي از افزايش اعطاي تسهيلات ليزينگ به مشتريان در راستاي گسترش فعاليت عملياتي شرکت  و از طرفي سررسيد شدن قراردادهاي گذشته، سبب کاهش سود سپرده شده، اعلام کرد.

همچنین سود خالص این شرکت 63 میلیارد و 838 میلیون ریال برای سال 95 پیش بینی شده که نسبت به سود خالص سال 95 که مبلغ 36 میلیارد و 430 میلیون ریال بود، 75 درصد افزایش یافته است.

بنابراین گزارش سرمایه شرکت 530 میلیارد ریال است و از درآمد 69 ریالی این شرمت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 در عملکرد 9 ماهه شرکت مبلغ 54 ریال محقق شد و بودجه از این محل 79 درصد پوشش یافت.

گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1218 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت 17.65 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.