2
آخرین خبرها
دوشنبه 15 آذر 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ خودرو غدیر سود سال 96 خود را با رشد 230 درصدی پیش بینی کرد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ خودرو غدیر سود سال منتهی به 30 آذر 96  خود را برای اولین بار اعلام کرد و بنابر این گزارش شرکت برای سال 96 به ازای هر سهم 228 ریال سود پیش بینی کرد که نسبت به سود سال جاری 230 درصد رشد کرده است.

همچنین صورت های مالی این شرکت حکایت از افزایش قابل توجه 835 درصدی در آمد حاصل از عملیات لیزینگ دارد که سود شرکت را افزایش داده است. شرکت برای سال 96 مبلغ 319 میلیارد ریال درآمد حاصل از لیزینگ پیش بینی کرده در حالیکه در سال جاری این رقم معادل 34 میلیارد ریال بوده است.

همچنین شرکت 136 میلیارد ریال هزینه تامین مالی عملیات لیزینگ پیش بینی کرده که شرکت در این خصوص توضیح داد باتوجه به پيش بيني اخذ تسهيلات بانکي به منظور گسترش فعاليت شرکت و هزينه هاي مالي مربوطه و از طرفي محاسبات بر مبناي ميزان بدهي به شرکت ايران خودرو ديزل هزينه مالي افزايش يافته است.

بنابراین گزارش سرمایه شرکت 530 میلیارد ریال است و سود خالص شرکت مبلغ 120 میلیارد و 575 میلیون ریال اعلام شده که نسبت به سال مالی گذشته 231 درصد بیش تر شده است.

گفتنی است شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 درآمد هر سهم را 69 ریال پیش بینی کرده بود و درگزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 به 54 ریال از این درآمد رسید و 78 درصد بودجه را پوشش داد. ضمن این که آخرین قیمت هر سهم این شرکت 1218 مبلغ ریال اعلام شده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت 17.65 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.