2
آخرین خبرها
دوشنبه 24 آبان 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ صنعت و معدن صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 را منتشر کرد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درآمد هر سهم شرکت لیزینگ صنعت و معدن برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه مبلغ 472 ریال پیش بینی کرده بود و درعملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 با کسب 231 ریال از این درآمد بودجه را 49 درصد پوشش داد.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت با افزایش همراه شده و شرکت اعلام کرد که افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري ناشي از تقشيم سود 70 درصدي شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند و همچنين ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده افزايش سرمايه این شرکت است.

گفتنی است جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت در سال مالی 95 مبلغ 603 میلیارد و 891 میلیون ریال اعلام شده و شرکت در عملکرد 9 ماهه خود توانسته 43 درصد آن را محقق کند.

ضمن این که افزايش سرمايه گذاري در شرکت‌هاي خارج از بورس در فرم صورت وضعيت پورتفوي سهام  شرکت‌هاي خارج از بورس ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند است.

گفتنی است درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت مبلغ 425 میلیارد و 72 میلیون ریال اعلام شده و 60 درصد این مبلغ در 9 ماه به دست آمده، ضمن این که سود خالص شرکت برای سال مالی 95 مبلغ یک هزار و 42 میلیون ریال اعلام شده و شرکت در 9 ماه به 50 درصد آن رسیده است.

بنابراین گزارش آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1711 ریال به ثبت رسیده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 5.67 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.