2
آخرین خبرها
پنجشنبه 4 دى 1393


نقدینه - بیمه مرکزی اعلام کرد که موسسات بیمه طبق مقررات موظفند اطلاعات عملیات اتکایی خود را به این سازمان ارسال کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شركت هاي بيمه پارسيان، ملت، حافظ، آسيا، سامان، دانا، رازي، دي، نوين، پاسارگاد، كوثر، سرمد، سينا و ميهن اطلاعات عمليات اتكايي بيمه نامه هاي صادره را از طريق سامانه سنهاب ارسال کرده اند.
بر اساس گزارش اداره کل نظارت مالی، در بخش عمليات قبولي اتكايي نيز شركت هاي بيمه آسيا، دانا، سينا، ملت، پاسارگاد، ايران معين، ايران، كارآفرين، اتكايي امين و اتكايي ايرانيان اطلاعات خود را در اين سامانه تائيد كرده اند.
بررسي هاي این اداره نشان مي دهد باوجود پيگيري هاي متعدد؛ شركت هاي بيمه ايران، البرز، اميد، متقابل قشم و متقابل كيش تاكنون اقدام مؤثري براي ارسال اطلاعات عمليات اتكایي واگذاري در سامانه انجام نداده اند.

بيمه مركزي ضمن تطبيق تعهدات ريسك بزرگ (MEGA RISK) با ظرفيت نگهداري هر يك از شركت هاي بيمه، در صورتي كه تعهدات مازاد بر ظرفيت آنها تشخيص داده شود بر لزوم واگذاري بخشي از ريسك به ديگر بيمه گران تاكيد مي کند.
 "سامانه نظارت بر عمليات بيمه هاي اتكايي" با هدف تسريع، تجميع، كنترل عمليات اتكايي و سهولت دسترسي به آمار و اطلاعات شفاف و صحيح از نيمه نخست ۱۳۹۳ طراحي، پياده سازي، ابلاغ و جايگزين سيستم ارسال فيزيكي شده است. موسسات بيمه از تاريخ ابلاغ موظف به ارائه اطلاعات اين ريسك ها از طريق ارسال به سامانه سنهاب هستند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.