2
آخرین خبرها
شنبه 15 آبان 1395


نقدینه- شرکت بهمن لیزینگ اعلام کرد که در نیمه اول سال جاری به 160 ریال از درآمد هر سهم رسیده و بودجه را 43 درصد پوشش داده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درآمد هر سهم شرکت بهمن لیزینگ برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 با 800 میلیارد ریال سرمایه را مبلغ 373 ریال پیش بینی کرد و در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 با کسب 160 ریال از این درآمد بودجه را 43 درصد پوشش داد.

این شرکت در دوره 6 ماهه مبلغ 759 میلیارد ریال به عنوان درآمد حاصل از عملیات لیزینگ در حساب های خود ثبت کرد و سود خالص شرکت بیش از 127 میلیارد ریال اعلام شده است.

بنابراین گزارش سود قابل تخصیص شرکت در نیمه اول سال مالی جاری مبلغ 403 میلیارد ریال بوده و سود انباشته در پایان 6 ماهه اول امسال مبلغ 203 میلیارد اعلام شده است.

همچنین سرمایه این شرکت در سال 94 از مبلغ 600 میلیارد ریال به 800 میلیارد ریال به میزان 200 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی معادل 33 درصد افزایش یافته است.

گفتنی است آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1900 ریال اعلام شده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز 5.09 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.