2
آخرین خبرها
دوشنبه 10 آبان 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ ایران در عملکرد 6 ماهه موفق شد به 90 درصد درآمد سهام دست پیدا کرد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ ایران که با 600 میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند، برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 درآمد هر سهم را 31 ریال پیش بینی کرده و در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 با به دست آوردن 28 ریال از این درآمد بودجه را 90 درصد پوشش داد.

گفتنی است درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت مبلغ 300 میلیارد ریال پیش بینی شده که شرکت در 6 ماه به 87 میلیارد و 966 میلیون ریال آن رسید و سود خالص این شرکت که برای سال مالی 95 مبلغ 18 میلیارد و 882 میلیون ریال پیش بینی شده بود در مدت 6 ماه 88 درصد این مبلغ به دست آمد.

همچنین شرکت در سال مالی 94 برای هر سهم درآمد 2 ریالی پیش بینی کرده بود در عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 94 به درآمد 133 ریالی برای هر سهم دست یافت و بودجه را 6650 درصد پوشش داده بود.

بنابراین گزارش آخرین قیمت هر سهم این شرکت مبلغ 1442 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم 12.99 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.