2
آخرین خبرها
دوشنبه 29 شهريور 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ رایان سایپا در عملکرد سه ماهه اول سال جاری توانست به 42 درصد درآمد سهام خود دست پیدا کند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، از درآمد هر سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا که برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 مبلغ 288 ریال اعلام شده بود،‌ در بهار امسال مبلغ 122 ریال محقق شد و بودجه شرکت 42 درصد پوشش یافت.

این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال مالی گذشته به 33 درصد درآمد هر سهم رسیده بود. همچنین سود خالص این شرکت مبلغ 1 هزار و 302 میلیارد و 289 میلیون ریال برای سال مالی 95 اعلام شد و 42 درصد این سود در 3 ماه منتهی به خرداد 95 به دست آمد.

بنابراین گزارش درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت برای سال 95 مبلغ 4 هزار و982 میلیارد و504 میلیون ریال اعلام شده و در سه ماه اول امسال 31 درصد این درآمد محقق شد.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا روز شنبه 20 شهریور ماه با حضور 64 درصد سهامداران برگزار شد و در این جلسه با افزایش سرمایه 88 درصدی به میزان 2 هزار و 120 میلیارد ریال موافقت شد.

گفتنی است سرمایه این شرکت 2 هزار و 400 میلیارد ریال بوده و قرار است 2 هزار و 120 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش خواهد یافت و شرکت اعلام کرد که با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به   30 اسفند 95 شرکت، افزایش سرمایه در نظر گرفته شده تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. 

بنابراین گزارش در جلسه مجمع شرکت با اکثريت بيش از دو سوم آراء حاضرين به هيات مديره مجوز داد تا نسبت به واگذاري پاره سهام غير قابل تخصيص به سهامداران ( در صورت وجود) اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزينه هاي مربوطه ، به بستانکاري حساب سهامداران مذکو ر منظور کند.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 95 درآمد 542 ریالی پیش بینی کرد و با تحقق 230 ریال از این درآمد بودجه را 43 درصد پوشش داد. ضمن این که برای سال مالی 94 برای هر سهم درآمد 554 ریالی محقق شده است. گفتنی است آخرین قیمت ثبت شده هر سهم این شرکت 2813 ریال اعلام شده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 5.19 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.