2
آخرین خبرها
شنبه 29 آذر 1393


نقدینه- مودیان مالیاتی، از اول تا 15 دی ماه سال جاری مهلت دارند که عملکرد مالیات ارزش افزوده فصل پاییز خود را به سازمان مالیاتی کشور اعلام و پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نرخ کنونی مالیات برارزش افزوده 8 درصد بوده که یک درصد آن سهم بهداشت و درمان است، همچنین هم اکنون نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور متعلق به این بخش نوپا است که از مهر ۱۳۸۷ در کشور اجرا شده است.

یکی از منابع اصلی درآمد دولت ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می‌شود، درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می‌دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.

در اقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد، تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

این گزارش حاکی است، هم اکنون بیش از 120 کشور جهان روش مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند.

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.