2
آخرین خبرها
جمعه 28 آذر 1393


نقدینه- لیزینگ رایان سایپا در 6 ماهه نخست سال با اختصاص 64 ریال سود به ازای هر سهم معادل 47 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ رایان سایپا پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه یک هزار و 200 میلیارد ریال در بهمن و اسفند ماه 92 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 250 ریال، در تیر ماه 93، مبلغ 264 ریال و در 11 آذر ماه 93 به صورت حسابرسی شده، مبلغ 266 ریال و با سرمایه دو هزار و 400 میلیارد ریال، مبلغ 137 ریال اعلام کرده است و در 6 ماهه نخست سال با اختصاص 64 ریال سود به ازای هر سهم معادل 47 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

رایان سایپا پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را در نخستین پیش بینی حسابرسی شده مبلغ 265 ریال و در آذر ماه امسال نیز به صورت حسابرسی شده، مبلغ 276 ریال اعلام کرده است.

شرکت لیزینگ رایان سایپا اعلام کرده است مبلغ 153 میلیارد و 854 میلیون ریال از خالص سایر درآمد ها(هزینه ها)عملیاتی مربوط به سود حاصل از مشارکت پیش خرید خودرو از شرکت سایپا است.

"ولساپا" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 260 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 364 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 369 ریال محقق شده است. لازم به ذکر است که مبلغ 255 میلیارد و 668 میلیون ریال درآمد متفرقه سال مالی 92 مربوط به فروش سهام شرکت سایان کارت (238 میلیارد و 60 میلیون ریال) و بیمه ملت (17 میلیارد و 608 میلیون ریال) است.

رایان سایپا همچنین پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 92 را در شهریور ماه 92 مبلغ 279 ریال و در اسفند ماه 92 مبلغ 371 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 379 ریال محقق شده است.

مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16 آذر ماه 93، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال به مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت. مطابق اعلام شرکت این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.