2
آخرین خبرها
شنبه 23 مرداد 1395


نقدینه- شرکت لیزینگ صنعت و معدن صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 95 را منتشر کرد و بنا بر این گزارش 58 درصد درآمد سهام این شرکت در 6 ماه به دست آمد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ صنعت و معدن با 2 هرار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند و درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95 را مبلغ 296 ریال پیش بینی کرده بود که در عملکرد 6 ماعع منتهی به 31 خرداد 95 با تحقق 171 ریال از این درآمد بودجه را 58 درصد پوشش داد.

همچنین درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت در مدت 6 ماه 34 درصد بودجه 95 را محقق کرد و سود خالص شرکت هم در 6 ماه 58 درصد پوشش یافت.

طبق صورت های مالی این شرکت اعلام کرد که کاهش هزينه هاي تامين مالي  ناشي از تشويه تسهيلات دريافتي از بانک صنعت و معدن در اسفند ماه 1394 است و افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري ناشي از تقشيم سود 70 درصدي شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند و همچنين ناشي از فروش حق تقدمهاي استفاده نشده افزايش سرمايه شرکت مذکور است.

همچنین افزايش سرمايه گذاري در شرکت هاي خارج از بورس در فرم صورت وضعيت پورتفوي سهام  شرکت هاي خارج از بورس عمدتا ناشي از فروش حق تقدم های استفاده نشده افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند است.

بنابراین گزارش آخرین قیمت ثبت شده هر سهم شرکت 1675 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد آن 5.66 است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.