2
آخرین خبرها
دوشنبه 18 مرداد 1395


این عنوان مقاله بسیار معروفی است که سالیان پیش دراروپا منتشر شده است


صرفنظر از محتوای مقاله که فقط یک بار آنرا خوانده ام و به دوست معرفی کننده پس داده ام در متن مقاله به تمامی زوایاو معایب خرید بیمه نامه بطور دقیق پرداخته بود .
در این مقاله از پایین بودن حد توانگری شرکت های بیمه ,از معایب محصول ,از اشتباهات سهوی وزرنگی صادر کننده بیمه در جاگذاری قیود محدود کننده در متن بیمه نامه ها و ... را تشریح و سپس راهکارهای ممانعت از بروز این محدودیت ها را بیان کرده بود .
یکی از وظایف اصلی شبکه توزیع خدمات بیمه بخصوص کارگزاران رصد مداوم وضعیت حد توانگری و تغییرات مدیریتی در شرکت های بیمه است .بارها شنیده ام که در بازار های بیمه مترقی در شرکت های کارگزاری یکی از مهمترین اقدامات تبار شناسی
مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه ثبت و نگه داری رزومه آنها چه مثبت و چه منفی میباشد .در واقع زمان انتقال ریسک ها و خرید پوشش های بیمه ای با توجه به سقف سرمایه بیمه گذار و رشته بیمه ای سطح بندی حد توانگری و سهم نگه داری شرکت بیمه و دانش ,تجربه مدیران و کارشناسان آنها و سوابق بررسی و پرداخت خسارتها صورت میپذیرد .
در واقع گاهی امکان انصراف از خرید بیمه نامه از یک شرکت توانگر و مشهور خودداری شود و بیمه نامه از شرکتی با رتبه پایین تر اما بخاطر وجود مدیریت خوش نام و با اعتبار خریداری شود .
پیداست که ملاک های انتخاب شرکت بیمه برای انتقال ریسک چندین عامل است اما مهمترین عامل اخلاق و رفتار مدیران و کارشناسان ستادی و صف شرکت های بیمه وشناسایی نگرش آنها نسبت به بیمه گذاران و نحوه تعامل با شبکه توزیع خدمات بیمه میباشد.
در هر حال کارگزاران حرفه ای با توجه به اطلاعات کلی و رفتاری مدیران و کارشناسان بیمه گران و نگرش و سبک مدیریتی آنها بدون دیدن بیمه ها به مشتریان بیمه میگویند اشتباه کرده اید یا خیر ؟!
در هر حال در یک بازاررقابتی و حرفه ای عوامل بازار به روشنی و دقیق میتوانند بگویند که آخر عاقبت قراردادهای بیمه با شرکت های مختلف بیمه به کجا می انجامد ! نقل یک خاطره از استاد مرحوم دکتر ایرج علی آبادی در خصوص اعتبار یا بی اعتبار بودن قراردادهای بیمه و آخر عاقبت آنها این یادداشت را خاتمه میدهم .
دکتر میگفت در دوران جنگ تحمیلی گاهی خرید اتکایی اختیاری با دشواری انجام میپذیرفت .در یک واگذاری یکی از شرکت ها با واسطه یک کارگزار از یک شرکت اتکایی در جنوب شرق آسیا پوشش اتکایی خریداری نموده بود .ایشان میگفت سرمایه این شرکت های گمنام و کم سابق گاهی در حدود ده هزار دلار است .
منظور ایشان این بود که خرید بیمه نامه از بیمه گران کشورهایی که ناظر قوی و مطمین در بازارشان ندارند در واقع به مثابه ریختن به دور حق بیمه ها میباشد و تنها راه چاره در این شرایط دعا کردن این موضوع است که حادثه ای رخ ندهد !؟
نتیجتا اینکه خرید بیمه نامه و حتی فروش بیمه نامه یک تخصص منحصر بفرد در تمامی مشاغل است .اگر درست صورت پذیرد یک حمایت منطقی از بیمه گذاران است و اگر نادرست انجام شود ازیک ورقه چاپ شده در یک پوشه زیبا بیشتر نیست .

*کارشناس بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.