2
آخرین خبرها
شنبه 26 تير 1395


نقدینه-معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد : 31 تيرماه، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و اجاره املاک براي عملکرد سال 1394 است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد تقي پاکدامن، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: براساس قانون ماليات هاي مستقيم، 31 تيرماه، آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و اجاره املاک براي عملکرد سال 1394 است و اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود. 

وي با بيان اينکه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت براي اشخاص حقوقي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا پايان تيرماه) است، اظهار داشت: عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني توسط اشخاص حقوقي ، موجب تعلق جريمه اي معادل 40 درصد ماليات متعلق خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي خواهد بود.

پاکدامن درخصوص ماليات بر درآمد اجاره املاک گفت: براساس قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد هر شخص ناشي از اجاره املاک مسکوني در تهران تا مجموع 150 متر مربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 متر مربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد اجاره املاک معاف است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقي و صاحبان املاک اجاري، تا پايان تيرماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. 

وي اظهار داشت: امسال ضرورتي به تسليم اظهارنامه به صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نيست و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي تلقي مي شود و همچنين موديان محترم مي توانند ماليات متعلق را به صورت الکترونيکي پرداخت کنند و بابت تسليم اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.